Afbeelding
Harry Koelewijn

Wethouder geschrokken van grote vraag naar woningen onder jongeren

24 januari 2023 om 13:00 Politiek

NIJKERK Wethouder Esther Heutink-Wenderich is geschrokken van de grote vraag naar woningen onder jongeren. Dat maakt het volgens haar ook noodzakelijk om aangesloten te blijven bij de Regiodeal voor zowel de regio Amersfoort als de regio FoodValley.

Het onderwerp kwam ter sprake tijdens de behandeling van de ontwikkelagenda 2023-2026 zoals deze is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Volgens de agenda wordt dit jaar gekeken naar de toekomstvisie voor de binnensport en de jaren daarna naar de toekomstvisie voor buitensport en de ruimtelijke maatschappelijke investeringen. Wethouder Audrey Rohen gaf aan dat Nijkerk ook staat voor een enorme groeiopgave.

GESPREK Het college wil in 2025 met de raad in gesprek over de gewenste ontwikkelingen van de economie, de infrastructuur en duurzaamheid. Aan de hand daarvan kan bepaald worden voor welke bedragen Nijkerk aan de lat staat in de periode van 2026 tot 2030. Er moeten volgens Rohen keuzes worden gemaakt voor de toekomst en daarvoor is vermoedelijk ook personele uitbreiding noodzakelijk.

Volgens Esther Heutink hangt de ontwikkeling van infrastructuur nauw samen met de bouw van het benodigde aantal woningen. Zonder ontsluiting kan er niet worden gebouwd. Ze hekelt het dat het Rijk alleen voor grote projecten geld beschikbaar stelt en wil dat zien te veranderen. 

ONTWIKKELGEMEENTE Nijkerk is van beheergemeente naar een ontwikkelgemeente gegroeid, zei wethouder Mariëlle Broekman. Er kan niet alleen meer worden volstaan met op de winkel passen. Daarvoor zijn de ontwikkelingen in de gemeente Nijkerk te veel in beweging. ,,De gemeente bruist en dat maakt dat we moeten inzetten op vooruitgang, maar ook op behoud van kwaliteit.” 

ZORGFRAUDE Op een vraag van Peter Collingon (De Lokale Partij)n stelt wethouder René Windhouwer dat de bestrijding van zorgfraude vooral in regionaal verband moet worden aangepakt. Dat maakt dat nog niet bekend is of de gemeente hiervoor zelf personeel in dienst moet nemen of dat het gaat om regionaal werkende opsporingsambtenaren. Het Rijk heeft voor de aanpak en het aantrekken van personeel in totaal 85 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor Nijkerk zou dit gaan om twee personeelsleden die zich met de opsporing bezig houden, volgens Collignon.

WNDMOLENS Het besluit van de provincie Gelderland dat binnen acht kilometer van Natura 2000 gebieden geen windmolens mogen worden geplaatst, heeft geen gevolgen voor de zoeklocaties die de gemeente Nijkerk zelf heeft, zo geeft Windhouwer aan. Het betekent wel dat aan de Puttense kant van de gemeente Nijkerk de plaatsing van windmolens is uitgesloten.

Samenwerken in regionaal verband wordt als steeds belangrijker gezien. Het betekent wel, zo wordt aangegeven, een enorm aanslag op de beschikbare capaciteit binnen het ambtelijk apparaat.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie