Afbeelding
Arjen Gerritsma

Nijkerk kiest nieuwe manier om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen

17 januari 2023 om 15:19 Politiek

NIJKERK De gemeente Nijkerk gaat deelnemen aan het OKO-model om drugs- en alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen en aan te pakken. Op 16 januari heeft wethouder René Windhouwer een overeenkomst met het Trimbos-instituut ondertekend voor deelname aan het OKO-model.

OKO staat voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Het gaat over het zogenoemde IJslandse model dat is ontwikkeld om het gebruik van verslavende middelen zo veel mogelijk te voorkomen.  In dit model wordt de omgeving van jongeren sterker betrokken bij de preventie van middelengebruik. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van bijvoorbeeld drugs, maar ook alcohol. 

VRAGENLIJST OKO werkt met een vragenlijst voor jongeren. ,,Die vragenlijst gaat niet alleen over het middelengebruik, maar ook over hoe het gaat op school en of de jongere al dan niet gelukkig is. Met de resultaten van de vragenlijsten kunnen we als gemeente de werkwijze voor het ontmoedigen van middelengebruik zo nodig aanpassen. Samen met de partners en bijvoorbeeld de ouders”, zegt wethouder René Windhouwer.

Het expertiseteam drugs van de gemeente heeft de afgelopen jaren regelmatig voorlichting gegeven aan jongeren en inwoners over
middelengebruik. Dit in samenwerking met onder meer het jeugd- en jongerenwerk, wijkagenten, bureau Halt en Eigen Plan.

MIDDELENGEBRUIK Onderzoeken hebben uitgewezen dat het middelengebruik maar ook het alcoholgebruik binnen de gemeente Nijkerk vrij hoog ligt. Dat leidde ooit tot de uitspraak dat men in Nijkerk sneller aan drugs komt dan aan een pizza. De gemeente Nijkerk heeft deelname aan et OKO-model onder meer gebaseerd op positieve ervaringen in gemeenten die al langer van het zogenoemde IJslandse model gebruik maken.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie