Spelletjesmiddag in het Paashuis.
Spelletjesmiddag in het Paashuis. Teuno Blankesteijn

Paashuis moet van raad wachten met nieuw initiatief voor de jeugd

29 juni 2022 om 11:00 Politiek

NIJKERK Het Paashuis in Nijkerk moet wachten met een nieuw initiatief om jongeren beter te bedienen, met daarnaast aandacht voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ondanks alle sympathie vanuit de gemeenteraad krijgt de organisatie achter het Paashuis voorlopig niet de 56.000 euro die hiervoor nodig is.

Dat heeft te maken met dat de raad unaniem vindt dat gelden voor nieuw beleid niet via een bestuursrapportage beschikbaar kunnen worden gesteld. Zoals Niels Staal (VVD) aangeeft, wordt hiervoor een fatsoenlijk voorstel van het college van burgemeester en wethouders verwacht. Als dat binnen is, gaat de raad hier welwillend naar kijken. Via een amendement werd het bedrag dan ook geschrapt bij de behandeling van de voorjaarsnota.

RESULTAAT In hetzelfde amendement werd meegenomen dat het verwachte positieve resultaat over 2021 van 2.737.000 euro wordt gestort in de algemene reserve. Het financiële perspectief van de gemeente Nijkerk voor de komende jaren is positief. Oplopend tot 4,1 miljoen in 2025. Voor 2026, dat wordt gezien als een ravijnjaar door dreigende kortingen op de uitkering van het Rijk, verdampt het verwachte positieve resultaat naar 440.000 euro.

Dat maakt dat de raad een vervolg wil geven aan de beleidsarme voorjaarsnota, door te kiezen die lijn ook in de meerjarenbegroting voort te zetten. Door meerdere partijen wordt betreurd dat de gevolgen van de meicirculaire nog niet zijn vertaald en dat daardoor onduidelijk is wat hiervan de gevolgen zijn voor de gemeente Nijkerk. Wethouder Audrey Cohen geeft aan dat de vertaling pas na het zomerreces komt, maar alle partijen vinden dat die vertaling alsnog zo snel mogelijk moet komen, desnoods in het reces.

PUMPTRACKBAAN De fractie van de ChristenUnie/SGP wil graag dat er een pumptrackbaan aangelegd wordt, om zo onder meer de jongeren achter de computer vandaan te halen. Een motie hiertoe werd door hen ingetrokken. De overige partijen nemen genoegen met de toezegging van wethouder René Windhouwer om dit mee te nemen in een gesprek met de indieners van het burgerinitiatief rond urban sports. Ook wordt dit bekeken in het kader van het speelruimtebeleidsplan. 

Windhouwer wil ook in gesprek gaan met de twee inwoonsters van Hoevelaken die graag willen starten met een kinderboerderij voor de jongste kinderen. Hij deed deze toezegging naar aanleiding van een pleidooi van Peter Collignon (De Lokale Partij). 

VACATURES De gemeente maakt zich hard voor het invullen van de vele openstaande vacatures binnen het gemeentelijk apparaat. Zoals burgemeester Gerard Renkema ook graag het geld snel besteedt dat het Rijk extra beschikbaar stelt voor het inzetten van boa’s. De werkelijkheid is volgens hem echter dat het moeilijk is om hiervoor de geschikte boa’s te vinden.

Het college wil extra geld besteden dat voor armoedebestrijding beschikbaar is. Vanuit de raad wordt aangegeven dat de nood bij velen hoog is.

Door Wijnand Kooijmans

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie