De gemeenteraad van Nijkerk krijgt een sluitende begroting aangeboden voor 2023 en de daarop volgende twee jaren.
De gemeenteraad van Nijkerk krijgt een sluitende begroting aangeboden voor 2023 en de daarop volgende twee jaren. Pixabay

Begroting 2023 nog sluitend, maar college ziet wel 2 miljoen verdampen

27 september 2022 om 16:38 Politiek

NIJKERK De gemeenteraad van Nijkerk krijgt een sluitende begroting aangeboden voor 2023 en de daarop volgende twee jaren. In 2026 wordt echter een tekort van rond de 1,3 miljoen euro verwacht. Toch heeft het college van burgemeester en wethouders de verwachting dat de provincie Gelderland daarmee geen al te grote problemen heeft, gezien de ontwikkelingen die plaatsvinden en hebben gevonden.

Voor komend jaar wordt gerekend op een voordelig saldo van twee miljoen om bijvoorbeeld tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is echter twee miljoen minder dan eerder dit jaar nog werd begroot. De recente coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de inflatie zijn daarop van grote invloed.

De stijgende kosten worden door het college niet één op één direct vertaald op de onroerendzaakbelasting. Hoewel de officiële vaststelling van het tarief pas later in het jaar aan de orde komt wordt nu nog uitgegaan van een stijging met het inflatiecijfer. Dat komt neer op een verhoging met twee procent.

BELEIDSARM De begroting voor het komende jaar is beleidsarm. Met wel enige onzekerheid omgeven. De september circulaire van het Rijk moet nog bij de gemeente op de mat vallen. Daaruit moet blijken of de verwachte financiële meevaller opweegt tegen de tegenvallers. Dat voor 2026 rekening moet worden gehouden met een tekort vindt wethouder Audrey Rohen niet zo vreemd. ,,Daar hebben alle gemeenten in Nederland mee te kampen.”

Volgens wethouder René Windhouwer is het positief dat de gemeente er steeds beter in slaagt om de kosten voor de jeugdzorg binnen het budget op te kunnen vangen. Besparingen betekenen, zo zegt hij, ook niet altijd direct dat de dienstverlening wordt verminderd. Als voorbeeld noemt hij de Emmaschool. Door enige uitbreiding te bekostigen als gemeente wordt bespaard op de reiskosten die de kinderen anders moeten maken naar Harderwijk of Amersfoort. Bovendien is het voor de kinderen nog eens beter dat ze dicht bij huis kunnen blijven.

FIETSEN Hier wordt bespaard op de vervoerskosten, maar volgens Windhouwer moet wat dat betreft vaker een beroep op de ouders kunnen worden gedaan. ,,Kunnen de ouders het kind niet zelf naar school brengen? Of kan het door een paar keer op zaterdag te oefenen niet zelf naar school fietsen?”

HUISHOUDELIJKE HULP Ander voorbeeld is de bijdrage voor huishoudelijke hulp die voor iedereen gelijk is. Dat betekent dat huishoudens die weinig financiële middelen hebben in de knel kunnen komen, waar anderen die kosten gemakkelijk zelf kunnen betalen. Het enige wat de gemeente echter kan doen is die laatste groep te vragen om zelf voor huishoudelijke hulp te zorgen.

De begroting maakt wel dat voorzichtig moet worden omgegaan met nieuwe investeringen. Rohen: ,,Ik vrees dat we onze plannen hier en daar moeten bijstellen. Onze budgettaire ruimte is vooral door de stijging van de energiekosten minder groot dan we eerder dit jaar hadden gedacht.”

Door Wijnand Kooijmans

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie