Wethouder Audrey Rohen
Wethouder Audrey Rohen Gemeente Nijkerk

College Nijkerk presenteert begroting 2023-2026

23 september 2022 om 09:59 Politiek

NIJKERK Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk heeft de eerste meerjarenbegroting van de bestuursperiode 2023-2026 vrijdag aangeboden aan de gemeenteraad. Dat laat de gemeente weten in een persbericht. ,,De begroting 2023 sluit met een positief saldo van twee miljoen euro. De begroting bevat geen nieuw beleid, omdat het college het coalitieakkoord eerst wil uitwerken in een ontwikkelagenda. Die wordt begin 2023 gepresenteerd.’’

De nu gepresenteerde begroting kijkt zoals gewoonlijk vier jaar vooruit. ,,Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is steeds een redelijk overschot voorzien. Dit is het gevolg van een hogere bijdrage van het Rijk voor die jaren. Voor 2026 valt de bijdrage voor alle gemeenten en dus ook voor Nijkerk lager uit. In de begroting voor 2026 is daarom een tekort voorzien. Het kabinet heeft op Prinsjesdag voor het begrotingsjaar 2026 eenmalig een extra miljard toegezegd aan de gemeenten. Maar dat is niet voldoende om het begrote tekort op te vangen,’’ zegt de gemeente. 

ONTWIKKELINGEN Er zijn diverse ontwikkelingen die volgens de gemeente hun weerslag hebben op het huishoudboekje van de gemeente Nijkerk. Daarbij noemen zij de recente coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de inflatie. Wethouder Audrey Rohen van financiën: ,,Al deze ontwikkelingen zijn zowel voor de gemeente als voor onze inwoners grote uitdagingen. Ons belangrijkste doel nu is de dienstverlening aan de burger op peil te houden en Nijkerk verder te ontwikkelen. En vanzelfsprekend willen we onze inwoners in deze moeilijke tijd ondersteunen waar we kunnen.”

,,De begroting voor 2023 sluit weliswaar met een overschot op de begroting van ruim twee miljoen euro, maar de plus was aanvankelijk ruim twee keer zo groot,’’ zegt gemeente Nijkerk. De gemeente Nijkerk heeft net zoals alle gemeenten te maken met sterk stijgende kosten van gas en elektriciteit. ,,Voor volgend jaar kunnen we nog steeds een positief saldo begroten. Maar het zal voor iedereen duidelijk zijn dat we voorzichtig moeten zijn met nieuwe investeringen”, aldus wethouder Rohen. ,,Ik vrees dat we onze plannen hier en daar moeten bijstellen omdat onze budgettaire ruimte door de stijging van de energiekosten minder groot is dan we eerder dit jaar hadden gedacht.”

De meerjarenbegroting 2023-2026 wordt op 3 november 2022 in de gemeenteraad besproken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie