Afbeelding
Wijnand Kooijmans

Gemeente komt met nieuw voorstel voor beleid gemeentelijke begraafplaatsen

22 september 2021 om 06:30 Politiek

NIJKERK De tarieven op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Nijkerk moeten weer kostendekkend worden gemaakt. Dat maakt dat de gemeenteraad wordt voorgesteld de tarieven het komend jaar met tien procent te verhogen. In de periode 2023-2026 worden de tarieven jaarlijks met twee procent verhoogd.

De tarieven voor het onderhoud van de algemene voorzieningen worden verhoogd met vijftien procent. Daar staat een verlaging van het onderhoudstarief voor de urnen ruimte met 75 procent tegenover. De ‘rechten’ voor het uitstrooien van crematie-as op het strooiveld zijn inclusief gedenkplaat op de herdenkingszuil. Dit geldt voor een termijn van tien jaar.

De gemeente komt met een nieuw voorstel voor het beleid rond de gemeentelijke begraafplaatsen. Dat is volgens wethouder Nadya Aboyaakoub ook nodig, omdat uitbreiding van de capaciteit nodig is. Ook wil men een oplossing vinden voor de graven waarvoor de grafrechten voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven.

BETROKKEN In het voorstel is de uitbreiding van de begraafplaats in Nijkerkerveen opgenomen. Ook maakt de gemeente het gedeelte van de begraafplaats in Nijkerk – op het oude deel tegen de begraafplaats van de katholieke kerk – gereed voor begraven. Opzet is dat de omwonenden en andere betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen worden betrokken.

Om het begraven betaalbaar te houden, wil het college rechthebbenden van graven voor onbepaalde tijd mee laten betalen aan het onderhoud van de begraafplaats. Het gaat dan om het onderhoud van de algemene voorzieningen zoals paden, gebouwen en groen. Getracht wordt de rechthebbenden die niet bekend zijn te achterhalen en met hen persoonlijk hierover contact te hebben. Mocht een graf niet worden onderhouden en geen nabestaanden te achterhalen zijn, dan wordt voorgesteld deze graven te ruimen. De verwachting is dat in 2024 dit onderdeel van het beleid kan worden afgerond.

Het gaat op begraafplaatsen om emotieDe gemeente hecht veel waarde aan de toegankelijkheid van de begraafplaatsen. Onder meer wordt daarom onderzoek gedaan of de begraafplaats goed bereikbaar is voor rolstoelgebruikers en mensen die een (visuele) beperking hebben. Ook wordt gekeken hoe het gemeentelijk monument en het oude deel van de begraafplaats in Hoevelaken behouden kunnen blijven. 

DUURZAAM Duurzaamheid krijgt ook aandacht. Onder meer door de vervanging van de shovel door een elektrische opvolger. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan klachten van omwonenden over overlast. Daarnaast wordt in samenwerking met de oudheidkundige vereniging meer aandacht besteed aan de begraafplaatsen, onder meer met uitleg over de daarop aanwezige monumenten.

De termijn voor particuliere graven wordt gewijzigd naar twintig of dertig jaar. Rechthebbenden kunnen deze termijn steeds met tien jaar verlengen. Bestaande afspraken worden, zo geeft de wethouder aan, gerespecteerd. Nadya Aboyaakoub: ,,Het gaat op begraafplaatsen om emotie. Daarom willen we met alle plannen zorgvuldig omgaan. Tot rust kunnen komen op een begraafplaats.”

Door Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie