Nijkerk wil beleid voor begraafplaatsen vernieuwen

2 oktober 2013 om 00:00 Nieuws

NIJKERK - Burgers krijgen meer keuzemogelijkheden bij het aangaan van grafrechten. Ook gaat de capaciteit op de begraafplaatsen beter benut worden. Om dat mogelijk te maken wil het Nijkerkse college van B en W het beleid voor de gemeentelijke begraafplaatsen aanpassen.

Bij het aangaan van grafrechten kunnen burgers straks kiezen voor een termijn van twintig tot tachtig jaar, in stappen van tien jaar. Nu is dat standaard vijftig jaar. De kosten zijn evenredig lager of hoger, bij keuze voor een kortere of langere termijn. Aan het einde van een gekozen termijn kan er telkens met tien jaar worden verlengd, zo lang als nabestaanden dat wenselijk achten.

Graven schudden

Om nieuwe begraafruimte vrij te maken, wil het college medewerking verlenen aan verzoeken van rechthebbenden voor het 'schudden' van graven. Daarbij worden de resten in het betreffende graf verzameld en opnieuw begraven onder de diepste begraaflaag. Het delven en schudden van een graf gebeurt gelijktijdig. Ook wil het college het mogelijk maken om een asbus bij te zetten in een graf waar al twee personen zijn begraven.

Van graven waarvan de rechten niet meer worden verlengd, vervalt het grafrecht aan de gemeente. In dat geval kunnen de grafmonumenten worden verwijderd. De graven worden geruimd als er een gebrek aan begraafcapaciteit ontstaat. Wanneer daartoe besloten wordt, vermeldt de gemeente dit tijdig op de begraafplaatsen en in de lokale pers.

De wijzigingen zijn in de diverse verordeningen opgenomen en aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de raad instemt met de wijzigingen, gaat het nieuwe beleid in op 1 januari.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie