Afbeelding
Wijnand Kooijmans

Begraafplaatsen Nijkerkerveen en Hoevelaken worden uitgebreid; geen eigen crematorium

9 juni 2021 om 08:15 Politiek

NIJKERK De doelstelling om de begraafrechten honderd procent dekkend te laten zijn, is niet gehaald. Dat werd duidelijk tijdens de beeldvormende vergadering over de toekomst van de begraafplaatsen binnen de gemeente Nijkerk. De opbrengsten dekken nu maar 66 procent van de daadwerkelijke kosten. Om tot een honderd procent dekking te komen, zouden de leges ineens met 27 procent moeten worden verhoogd.

Daar wordt echter niet voor gekozen. Indien de raad hiermee in de toekomst instemt, wil het college van burgemeester en wethouders een eenmalige verhoging met tien procent en daarnaast een extra verhoging van twee procent per jaar. Waarborg moet zijn dat de huidige kwaliteit van het onderhoud behouden blijft.

UITBREIDING Voor de nabije toekomst staat de uitbreiding van de begraafplaats in Nijkerkerveen in de planning. En hoewel er in Hoevelaken nog wel ruimte is, wil het college ook de plannen voor uitbreiding van deze begraafplaats al wel in gang zetten. In Nijkerk is nog voldoende plek om te begraven, de toekomstige uitbreiding hier moet plaatsvinden dicht bij de begraafplaats van de rooms katholieke kerk.

OVERLAST Met name de begraafplaats in Nijkerk levert nog wel bezwaren op bij omwonenden als het gaat om overlast. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast, maar ook om een toenemende druk van verkeer. Dat is de reden dat over vijf jaar wordt bekeken of de bestaande opslagloods kan worden verplaatst. Deze zou dan moeten komen aan de Van Rensselaerstraat.

GRAFRECHT Het grafrecht wil men terugbrengen naar twintig en dertig jaar. Het huidige grafrecht neemt een te lange periode in beslag. Wel kan een grafrecht door de rechthebbende steeds met tien jaar worden verlengd. Dat is in principe oneindig. Ook wordt voorgesteld het eeuwigdurende grafrecht te beperken. Dit geldt voor graven die voor 1975 in gebruik zijn genomen op de begraafplaatsen in zowel Nijkerk als Hoevelaken. In veel gevallen is er geen rechthebbende meer. Bovendien is destijds in de meeste gevallen een vergoeding betaald voor het onderhoud van het grafmonument en niet voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Ook daarin is de nodige verandering gekomen.

Getracht wordt met de rechthebbenden in contact te treden. Lukt dit niet, dan wordt een bordje geplaatst bij het betreffende graf waarop rechthebbenden worden opgeroepen zich alsnog bij de gemeente te melden. Indien daarvan geen gebruik wordt gemaakt, kan het graf worden geruimd en opnieuw worden uitgegeven.

GEEN CREMATORIUM In Nijkerk bestaat geen behoefte aan de komst van een eigen crematorium. Dat is ook gebleken in het overleg met begrafenisondernemers. Ook worden geen initiatieven genomen voor de aanleg van een islametische begraafplaats. Hiervoor is een eeuwigdurend grafrecht noodzakelijk en dat kan de gemeente niet garanderen. Wel kunnen initiatieven door derden worden ingediend.

Door Wijnand Kooijmans

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie