Inwoners van de gemeente Nijkerk moeten voor 2022 rekening houden met een verhoging van de onroerendzaakbelasting met drie tot vier procent.
Inwoners van de gemeente Nijkerk moeten voor 2022 rekening houden met een verhoging van de onroerendzaakbelasting met drie tot vier procent. Pixabay

Inwoners gaan meer ozb betalen, maar college ziet af van extra verhoging

2 juni 2021 om 07:00 Overig

NIJKERK Inwoners van de gemeente Nijkerk moeten voor 2022 rekening houden met een verhoging van de onroerendzaakbelasting (ozb) met drie tot vier procent. Het college ziet af van een extra verhoging, hoewel de begroting sluitend krijgen een flinke uitdaging lijkt te worden. Dat zei wethouder Wim Oosterwijk bij de presentatie van de voorjaarsnota.

Het besluit om de ozb niet extra te verhogen betekent in de praktijk wel dat de nieuw aan te treden gemeenteraad komend jaar geen bruidsschat meekrijgt van het zittende college. Oosterwijk geeft aan dat er veel op de gemeente afkomt en dat corona daar een belangrijke rol bij speelt. Hij wil de pandemie niet zien als excuus gebruiken, maar het betekent in de praktijk wel dat er veel onzekerheden zijn die het moeilijk maken om vooruit te kijken.

De gemeente ziet zich geconfronteerd met stijgende kosten van de jeugdzorg, maar ook van het sociaal domein. Daarnaast doen ook de prijsstijgingen in bijvoorbeeld de bouw de gemeentelijke kas geen goed. Het betekent dat geen nieuwe initiatieven kunnen worden opgepakt en er eigenlijk nauwelijks ruimte is om financiële tegenvallers op te vangen.

GEMEENTEFONDS Er worden geen grootscheepse bezuinigingen doorgevoerd. Wethouder Oosterwijk geeft aan dat daar ook nauwelijks mogelijkheden voor worden gezien. Het college hoopt nog op extra gelden van het Rijk die mogelijk nog in het vat zitten voor de gemeente. Een belangrijke factor is ook de wijziging die wordt doorgevoerd als het gaat om de uitkeringen uit het gemeentefonds. In eerste instantie leek Nijkerk hiervan zwaar de dupe te worden, maar dat gevaar is inmiddels wel geweken. De mindere bijdragen uit het gemeentefonds komen nu op het bordje van vooral de noordelijke gemeenten, die onmiddellijk aan de bel hebben getrokken. Dat maakt dat er een nieuw voorstel moet komen. Oosterwijk verwacht echter niet dat dit grote consequenties heeft voor de bijdragen die Nijkerk ontvangt uit het gemeentefonds.

JEUGDZORG Daarnaast speelt nog een extra uitkering voor de kosten jeugdzorg. Uit een arbitragezaak is duidelijk geworden dat de bijdragen van het Rijk aan de gemeenten te laag zijn. Wethouder Nadya Aboyaakoub is teleurgesteld dat het kabinet niet direct heeft aangegeven met het extra geld over de brug te komen. Het bleek bij een uitspraak van staatssecretaris dat de uitspraak geen dictaat is en het kabinet hierover nog een besluit moet nemen. Dat brengt onzekerheid mee voor de gemeente Nijkerk.

Aangegeven wordt dat in de huidige bestuursperiode op veel beleidsterreinen nieuw beleid is gemaakt en op gang gezet. Ook wordt erop gewezen dat de woningnood hoog is en daarom op veel plekken in de gemeente wordt gebouwd. Het aantal particuliere aanvragen is nog nooit zo hoog geweest. Daarnaast klinkt de waarschuwing dat de eventuele structurele invloed van de coronapandemie op de uitgaven in het sociaal domein op dit moment nog moeilijk zijn in te schatten.

De kadernota moet uitmonden in de begroting die later dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De raad moet zich eerst uitspreken over de kaders die hiervoor in de voorjaarsnota zijn opgenomen.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie