Afbeelding
N-Z

‘Gemeenteraad van Nijkerk niet geïnformeerd over mogelijke komst kazerne’

11 januari 2023 om 12:52 Politiek Tips van de redactie

NIJKERK De fractie van de ChristenUnie wil dat het college meer actie onderneemt wat betreft de mogelijke locatie van een nieuwe kazerne net buiten Nijkerks grondgebied in Zeewolde. Dat blijkt uit vragen van Jaco van Putten die hij stelt aan het college van burgemeester en wethouders. 

De voorkeurslocatie van het kabinet ligt dicht bij de Nijkerkerweg en moet een ruimte van ongeveer vijfhonderd hectare gaan beslaan, inclusief een oefenterrein. In de tweede helft van dit jaar wil het kabinet hierover een definitief besluit nemen.

GESPREK Het college heeft al laten weten op korte termijn in gesprek te gaan met het college van de gemeente Zeewolde. Maar Van Putten wil dat het Nijkerkse college tijdig en proactief ook in gesprek gaat met onder meer het Ministerie van Defensie en de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Flevoland. De belangen en voorwaarden van de gemeente Nijkerk moeten daar volgens hem bekend zijn, voordat de besluitvorming door het kabinet plaatsvindt.

IMPACT Van Putten wijst erop dat de gemeenteraad van Nijkerk niet is geïnformeerd over de mogelijke komst van de kazerne. Maar gelijktijdig krijgt zijn fractie vanuit de samenleving veel vragen over de impact van deze ontwikkelingen voor Nijkerk. Hij wil weten of het college formeel op de hoogte is gesteld van de mogelijke komst van de nieuwe kazerne en indien dit is gebeurd, door wie dat is gedaan. 

Van Putten vraagt zich af of het college de mening van zijn fractie deelt dat de komst van de kazerne impact heeft voor Nijkerk en welke impact dit dan kan zijn. Tevens vraagt hij naar de bereidheid van het college om met de voorgestelde partijen in gesprek te gaan en wat hierbij de inzet is van het college. Ook vraagt hij zich af hoe de raad en de inwoners van de gemeente Nijkerk transparant en tijdig worden meegenomen in de verdere ontwikkelingen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie