Afbeelding
Pixabay

Nijkerk gebaat bij zo lang mogelijke bezetting ambulancepost Terschuur

12 april 2022 om 13:34 Zorg

NIJKERK Onderzoek wijst uit dat de gemeente Nijkerk het meest gebaat is bij een zo lang en vaak mogelijke bezetting van de ambulancepost in Terschuur. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Uit de cijfers blijkt dat ook in 2021 de coronamaatregelen van grote invloed zijn geweest op de prestaties van de ambulances in de regio, zo ook voor de inzet van de ambulance in Nijkerk. De verwachting is dat de effecten in 2022 aanzienlijk minder zullen zijn. Verwacht wordt dat pas op basis van de jaarprestaties over 2022 een nauwkeuriger en realistisch beeld kan worden gegeven van de verwachte vooruitgang van de aanrijtijden van de ambulance in de gemeente Nijkerk.

ACHTERUITGANG In 2021 was 82,6 procent van de zogenoemde A1 ritten (spoedritten) van de ambulance binnen de gemeente Nijkerk - inclusief burenhulp - binnen vijftien minuten ter plaatse. De wettelijke grens ligt op 95 procent. Het percentage over 2021 betekent een lichte achteruitgang van het halen van de aanrijtijden ten opzichte van 2020.

CORONA Aangegeven wordt dat dit een gevolg was van de toename van het aantal ritten, de uitval van personeel, grote druk op de meldkamer en de situatie van corona in de hele keten van de acute zorg. Door de bestaande stress in de samenleving zijn meer inzetten op hart-, long- en trauma problematiek uitgevoerd. Daarnaast duurden ambulanceritten vaak langer, doordat ziekenhuizen overbezet waren en de ambulances moesten uitwijken naar locaties verder weg. De druk op de ambulancezorg heeft ervoor gezorgd dat ook de bezetting van de ambulancepost Terschuur is teruggelopen.

PARAATHEID De uitbreiding in paraatheid heeft in 2021 de grote vraag naar ambulancezorg niet kunnen compenseren. Aangegeven wordt dat in vergelijking met andere regio’s en ondanks alle aangehaalde uitdagingen de ambulancezorg Gelderland-Midden, waartoe Nijkerk behoort, de teruggang in prestaties nog redelijk heeft kunnen beperken.

TERSCHUUR De ambulancepost aan de Zelderseweg in Terschuur ligt vlakbij de restaurants bij het knooppunt van de A1 en A30 in de gemeente Barneveld. De eigenaar van het terrein wil dit opnieuw ontwikkelen. Gesprekken hebben opgeleverd dat de ambulancepost beschikbaar blijft. Dat wordt van cruciaal belang gevonden voor de toekomst en dekking van de gemeente Nijkerk. Aangegeven wordt dat de inzet voor het verzorgingsgebied Nijkerk hiermee optimaal kan worden gefaciliteerd.

Om de structurele druk op de meldkamer op te kunnen vangen wordt gestart met personeelwerving. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van combicentralisten om acute roosterproblematiek op te lossen. Ook wordt meer personeel geworven voor de ambulances zelf, om de uitval van personeel op te kunnen vangen. Alle acties moeten ervoor zorgen dat de post in Terschuur een zo groot mogelijke bezetting kent. En dat daarmee de aanrijtijden naar Nijkerk worden verbeterd.

Door Wijnand Kooijmans

Steunt ons werk en word ook abonnee!
Al ruim 50 jaar brengt de Stad Nijkerk het laatste nieuws in de gemeente Nijkerk. In de vorm van artikelen, interviews en achtergrondverhalen, wekelijks op papier, en natuurlijk dagelijks online op www.stadnijkerk.nl.

Lokaal nieuws is waardevol, maar niet gratis. Draag uw lokale redactie ook een warm hart toe en help ons alstublieft om die verhalen te blijven maken. Word premiumabonnee, tijdelijk al vanaf 0,85 euro per week! Klik hier voor meer informatie.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie