Afbeelding
Lex van Lieshout ANP XTRA

Snel duidelijkheid over betere aanrijtijd ambulance

3 oktober 2019 om 16:50 Zorg

NIJKERK Nog deze maand moet er duidelijkheid komen over een mogelijke verbetering van de aanrijtijden van ambulances binnen de gemeente Nijkerk. Dat geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan bij de presentatie van de begroting voor 2020.

Wijnand Kooijmans

De aanrijtijden laten nu te wensen over. Dat komt omdat ambulances aanrijden uit de provincie Utrecht en niet uit Gelderland. Gekeken wordt nu hoe dit kan worden verbeterd. Volgens Dijksterhuis wordt achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing en moet deze maand bekend worden of er daadwerkelijk zicht is op verbetering.

EIGEN POST Het liefst heeft Nijkerk de komst van een eigen ambulancepost. Daarop heeft de gemeente zelf echter geen invloed. Dat is, zo geeft Dijksterhuis aan, een spel dat wordt gespeeld tussen zorgverzekeraars en ambulancediensten. Burgemeester Gerard Renkema vindt het te voorbarig in te gaan op het mogelijk verdwijnen van de vrijwillige brandweer. Hij vindt dat eerst hier landelijk een discussie over moet worden gevoerd. ,,Het is speculatief hier nu al iets over te zeggen."

BEGROTING Het besluit over het al dan niet vestigen van het Huis van de Stad in het voormalige kantoor van de Rabobank is verschoven van oktober naar november. Volgens wethouder Wim Oosterwijk heeft de uitkomst hiervan geen invloed op de begroting. Het besluit komt ook pas in de raad aan de orde na vaststelling van de begroting. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is de voorjaarsnota zoals deze door de raad is vastgesteld. Wel heeft het college sindsdien enkele financiële tegenvallers moeten incasseren. Het betreft dan vooral extra geld dat nodig is binnen het sociaal domein. Ook waren er inkomsten begroot die in de praktijk nooit binnenkwamen. Deze zijn nu geschrapt uit de begroting.

Bij alle besluiten die worden genomen blijft voorop staan dat iedereen binnen de gemeente Nijkerk mee moet kunnen doen in de samenleving. Blijvend wordt geïnvesteerd in onderwijs- en sportvoorzieningen en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van kunst, cultuur, taal, bewegen en gezondheid.

ROER Volgens het college moet op het gebied van klimaat en energie het roer vanaf nu definitief worden omgegooid. Doelstelling blijft dat Nijkerk in 2035 CO2 neutraal is en in 2050 energie neutraal. In de komende twee jaar moet een plan worden opgesteld om te komen tot de eerste aardgasloze wijk binnen de gemeente Nijkerk.

Het college verwacht dat het aantal inwoners de komende jaren in de drie kernen flink blijft groeien. De groei wil het college goed inpassen door onder meer een passend woningaanbod, de komst van een mobiliteitsvisie en de bescherming van natuur en landschap. Gestreefd wordt naar minder regelgeving en meer ruimte voor initiatieven op tal van terreinen en innovatie.

PERSPECTIEF In algemeenheid biedt, zo zegt wethouder Oosterwijk, de begroting een gezond financieel perspectief. Al is dit ten koste gegaan van de lucht en manoeuvreruimte. Bovendien beschikt Nijkerk nog over flinke financiële reserves.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie