Afbeelding
Lex van Lieshout

Inwoners gaan meer betalen in Nijkerk

26 september 2019 om 17:30 Wonen

NIJKERK In 2020 gaat een gemiddelde woningbezitter in Nijkerk 28 euro extra aan onroerendzaakbelasting betalen. Daar staat een daling van rioolrecht tegenover van vijftien euro van 115 naar 100 euro.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit de begroting voor 2020 zoals deze zojuist is gepresenteerd. Volgens wethouder Wim Oosterwijk kan de gemeente Nijkerk de inwoners hiermee goed en efficiënt van dienst zijn en wordt ook het sociale gezicht in voldoende mate behouden. Ondanks de stijging van de lasten bevindt Nijkerk zich nog steeds in de top van gemeenten met de laagste gemeentelijke belastingen.

SAMENLEVING Bij alle besluiten blijft voorop staan dat iedereen binnen de gemeente Nijkerk mee moet kunnen doen in de samenleving. Dat betekent wel dat men nog steeds te maken heeft met openlopende tekorten binnen het sociale domein. Volgens wethouder Oosterwijk een punt van zorg. Het betekent in de praktijk dat de budgetten moeten worden verhoogd om de groeiende uitgaven op te kunnen vangen, zonder dat hier voldoende compensatie aan financiële middelen van het Rijk tegenover staat.

Inhoudelijk blijft preventie één van de punten om aan de groeiende vraag naar zorg te kunnen voldoen. Daarnaast wil de gemeente een goede toegang tot de zorg garanderen en in zowel de bestaande als nieuwe cliënten goed in beeld te hebben. Door het college van burgemeester en wethouder wordt verder belang gehecht aan het blijven investeren in onderwijs- en sportvoorzieningen en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van kunst, cultuur, taal, bewegen en gezondheid.

ROER Volgens het college moet op het gebied van klimaat en energie het roer definitief om. Doelstelling blijft dat Nijkerk in 2035 CO2 neutraal is en in 2050 energieneutraal.  In 2020 en 2021 wordt een plan gemaakt voor de komst van een eerste aardgas loze wijk.

Door het college wordt verwacht dat het aantal inwoners de komende jaren in de drie kernen flink stijgt. De groei wil men goed inpassen door onder meer een passend woningaanbod, de komst van een mobiliteitsvisie en bescherming van natuur en landschap. Daarnaast wordt gezorgd dat wonen, werken en ontspannen veilig is in binnen de totale gemeente voor inwoners, ondernemer en bezoeker.

ONWENSELIJK In de begroting wordt aangegeven dat over de nieuwe huisvesting nog geen besluit is genomen. Dat maakt dat hiervoor ook geen gelden zijn opgenomen. Wel wordt aangegeven dat het nog steeds onwenselijk is dat de huidige huisvesting gehandhaafd blijft.

In de aanbiedingsbrief bij de begroting wordt aangegeven dat gestreefd wordt naar minder regelgeving en er ruimte is voor initiatieven en innovatie. Bij de aanpak van overlast en criminaliteit wordt ingezet om tot een brede samenwerking te komen. Daarbij wordt belang gehecht aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid van hulpverleners en handhavers. Het college blijft zich inzetten voor de beschikbaarheid van hulpverlening in levensbedreigende situaties.

In algemeenheid wordt gesteld dat de begroting een gezond financieel perspectief biedt. Bovendien een sluitende begroting maar dit is wel ten koste gegaan van de lucht en manoeuvreruimte in de budgetten.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie