Afbeelding
Archief

Geen extra ambulancepost in Nijkerk; post Terschuur vaker en langer bezet

Overig

NIJKERK Om het verzorgingsgebied Nijkerk zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen, wordt de ambulancepost bij Terschuur, vlakbij de Goudreinet, vaker en langer bezet. Dat is het resultaat van een locatieonderzoek dat Ambulancezorg Gelderland-Midden in het afgelopen jaar samen met de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel heeft uitgevoerd.

Het uitvoeren van de ambulancezorg vindt regionaal plaats. Ambulancezorg Gelderland-Midden(AGM) verzorgt het ambulancevervoer in de gehele regio Gelderland-Midden. In het westelijk deel van de regio (omgeving Ede, Barnveld, Scherpenzeel en Nijkerk) staan de prestatiecijfers de laatste jaren onder druk. Daarom heeft AGM in 2020 diverse verbeteracties in gang gezet, waaronder het uitbreiden van capaciteit. Ook is er een locatie onderzoek uitgevoerd. Doel was om te onderzoeken wat de meest optimale locaties zijn om zoveel mogelijk inwoners tijdige ambulancezorg te kunnen bieden.

AMBULANCEPOST In het onderzoek was speciale aandacht voor het verzorgingsgebied Nijkerk. Dit vanwege het feit dat de primaire verantwoordelijkheid voor het ambulancevervoer in het verzorgingsgebied Nijkerk op1 januari 2020 is overgegaan van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) naar de AGM. Om die reden zijn bestaande en potentieel nieuwe locaties voor een ambulancepost onderzocht. Naast de bestaande locaties Barneveld Hulpverleningscentrum en Terschuur is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties in Nijkerk, Driedorp (nabij het tankstation) en Zwartebroek (nabij de kruising van de Peerweg en de N301). De conclusie van het onderzoek is dat de gemeente Nijkerk het meest gebaat is bij een zo lang en vaak mogelijke bezetting van de post Terschuur. 

Andere locaties zijn hemelsbreed dichter in de buurt, maar zullen in de praktijk veel minder vaak bezet zijn

ZO SNEL MOGELIJK AGM heeft inmiddels de nodige maatregelen genomen om deze randvoorwaarde zo goed mogelijk in te vullen. Ook voor 2021 staan nog diverse vervolgacties in de planning. Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de constructieve manier waarop het onderzoek met AGM tot stand is gekomen: ,,Het college vindt het belangrijk dat in geval van spoed de inwoners van onze gemeente zo snel mogelijk kunnen rekenen op een ambulance ter plaatse. Het onderzoek maakt duidelijk dat de inwoners van Nijkerk het meest gebaat zijn bij een zo lang en vaak mogelijke bezetting van de post Terschuur. Andere onderzochte locaties zijn hemelsbreed weliswaar dichter in de buurt, maar zullen in de praktijk veel minder vaak bezet zijn. Daarmee zouden onze inwoners dan per saldo slechter uit zijn. Ik ben blij dat Ambulancezorg Gelderland-Midden een verbetering van de ambulancezorg in onze gemeente zo serieus heeft opgepakt en dat de eerste effecten van de genomen maatregelen al zichtbaar zijn.”

Henk Bril is als directeur Publieke Gezondheid bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden verantwoordelijk voor het regionale ambulancevervoer: ,,Het schept vertrouwen dat de huidige locaties nog steeds voldoen. In de komende jaren zullen we samen de prestaties voor het verzorgingsgebied Nijkerk nauwlettend blijven volgen en waar nodig en mogelijk aanvullende maatregelen nemen. Ook heeft AGM blijvende afspraken met buurregio’s RAVU en Witte Kruis Noord-en Oost-Gelderland over grensoverstijgende inzet. Zo kunnen inwoners van de gemeente Nijkerk erop rekenen dat altijd de dichtstbijzijnde ambulance komt.” 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie
advertentie