Afbeelding
Google Maps

‘Putten moet iets doen aan verkeersdrukte richting Nijkerk’

11 november 2021 om 15:35 Verkeer en vervoer

NIJKERK De gemeente Putten wentelt de gevolgen van het afsluiten van de toerit naar de A28 bij Nulde onterecht af op de gemeente Nijkerk. Door werkzaamheden is Putten negen maanden lang niet bereikbaar via de aansluiting op de A28 bij Strand Nulde, maar daardoor neemt de verkeersdrukte richting Nijkerk toe. Onaanvaardbaar, vindt Niels Staal (VVD). Daarom heeft hij vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Sinds enige tijd is de gebruikelijke route vanuit Putten richting de toerit naar de A28 afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren tot tenminste het najaar van 2022. Alternatieve routes vanuit het dorp Putten richting de A28 zijn of niet toegestaan of fysiek afgesloten door de gemeente Putten, zoals de kruising van de Hoornsdam/Waterweg. De gemeente is ondanks bezwaren van inwoners en ondernemers tot nu toe niet met een werkbare oplossing op het eigen grondgebied gekomen, zo concludeert Staal.

Verkeer loopt vast door de grote toestroom van auto’s uit de richting van Putten

VERKEER LOOPT VAST Het gaat om vier- tot zesduizend auto’s per dag die moeten worden afgewikkeld via de toeritten Horst, Ermelo-Harderwijk en met name Nijkerk. Staal schat in dat 2/3 deel van de auto’s gebruik maakt van de richting Nijkerk en dat dit gevolgen heeft voor het verkeer op de Putterstraatweg, de Berencamperweg en de Ambachtstraat. Verkeer loopt vast door de grote toestroom van auto’s uit de richting van Putten. Ook lijkt het aantal verkeersongevallen toe te nemen en ervaren de bewoners van onder meer de Campenbuurt flink toegenomen hinder van geluid en uitlaatgassen.

AFGESLOTEN WEGEN Staal vraagt of het college bekend is met de ontstane situatie. Maar ook of het college, met de VVD, van mening is dat de gemeente Putten de gevolgen van haar beleid ten onrechte afwentelt op de gemeente Nijkerk en haar inwoners. Hij wil weten of het Nijkerkse college bereid is om op zo kort mogelijke termijn contact op te nemen met het Puttense college om aan te dringen op een spoedige oplossing op eigen grondgebied van Putten. Bijvoorbeeld door nu afgesloten wegen weer open te stellen.

Alternatieve routes zijn of niet toegestaan of fysiek afgesloten door de gemeente Putten

Ook vraagt Staal of het college bereid is om daarbij ook de dringende noodzaak van een structurele oplossing van het al jarenlang bestaande ontsluitingsprobleem van Putten naar de A28 aan te orde te stellen. De werkzaamheden van nu bieden geen echte oplossing, de bestaande route ziet Staal als van onvoldoende kwaliteit.

WONINGBOUW Door de doorgaande woningbouw aan de zuidzijde van de kern Putten wordt een adequate verkeersafwikkeling richting onder meer de A28 alleen maar meer nodig, zo luidt het oordeel van Staal. Wanneer Putten wil bouwen moet het, zo vindt Staal, ook de verantwoordelijkheid van de wegeninfrastructuur op zich nemen en de gevolgen niet blijven afwentelen op Nijkerk.

VERTRAGINGEN Ook speelt mee dat al voordat de toerit naar de A28 bij Nulde werd afgesloten veel verkeer vanuit Putten richting Nijkerk reed om zo de A28 te bereiken richting het westen van het land. Dat zorgde vooral in de spitsuren al voor de nodige vertragingen voor het verkeer. Voor dit probleem is al eerder aandacht gevraagd bij de provincie Gelderland. Tot een oplossing heeft dat niet geleid.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie