Volgens Staal betekent de afsluiting dat dagelijks tussen de 2600 en 4000 autobewegingen worden afgewikkeld over Nijkerks grondgebied van en naar de toerit Nijkerk-Putten bij de A28.
Volgens Staal betekent de afsluiting dat dagelijks tussen de 2600 en 4000 autobewegingen worden afgewikkeld over Nijkerks grondgebied van en naar de toerit Nijkerk-Putten bij de A28. Google Maps

VVD-raadslid ontevreden over uitblijven antwoorden op vragen over afsluiting bij Nulde

Politiek

NIJKERK Niels Staal (VVD) is ontevreden en teleurgesteld dat het college van burgemeester en wethouders taal nog teken heeft gegeven als het gaat om de beantwoording van zijn vragen over de afsluiting van de toerit naar rijksweg A28 bij Nulde, het uitwijken daardoor van forse verkeersstromen richting Nijkerk, en de gevolgen daarvan. Waardoor inwoners overlast ondervinden.

Het reglement van orde schrijft voor dat vragen binnen dertig dagen moeten worden beantwoord. Maar Staal nog de VVD hebben geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen en evenmin vernomen dat het college actie heeft ondernomen naar aanleiding van de gestelde vragen. De vragen zijn door Staal op diverse momenten bij de gemeentelijke organisatie onder de aandacht gebracht, maar zonder resultaat.

URGENTIE Het college miskent hiermee, zo zegt Staal, de urgentie van de vragen en heeft de kans laten liggen in gesprek te komen met de gemeente Putten en daardoor ook op de inhoud geen resultaten geboekt voor Nijkerk en haar inwoners.

In aanvullende vragen geeft Staal aan per omgaande antwoord te willen op zijn schriftelijke vragen en ook dat daarin wordt bevestigd dat concrete stappen zijn gezet om deze kwestie aan de pakken en welk resultaat daarvan op korte termijn is te verwachten.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot het najaar van 2022. Alternatieve routes vanuit het dorp Putten richting de toerit Nulde zijn niet toegestaan voor auto’s of fysiek afgesloten, waarmee Putten niet met een werkbare oplossing op het eigen grondgebied is gekomen.

VOLSTROMEN Volgens Staal betekent dit dat dagelijks tussen de 2600 en 4000 autobewegingen worden afgewikkeld over Nijkerks grondgebied van en naar de toerit Nijkerk-Putten van de A28. Dat heeft naar zijn mening tot gevolg dat de Putterweg, de Berencamperweg en de Ambachtstraat dagelijks helemaal volstromen door de grote stroom extra auto’s vanuit Putten. Daardoor is de overlast voor de bewoners van de Campenburg flink toegenomen als gevolg van geluid en uitlaatgassen.

Staal vindt dat de gemeente Putten de gevolgen van het door hen gevoerde beleid op onaanvaardbare wijze afwentelt op de gemeente Nijkerk en haar inwoners. Hij wil dan ook dat het Nijkerkse college met de Puttense collega’s in gesprek gaat om te komen tot een spoedige oplossing die geheel loopt over eigen grondgebied van de gemeente Putten.

door Wijnand Kooijmans

advertentie