Afbeelding
www.pixabay.com

Helft woningbouwplannen in Nijkerk getroffen door stikstofbesluit

17 oktober 2019 om 19:50 Nieuwbouw


NIJKERK Voor de korte termijn is de noodzaak van woningbouw binnen de gemeente Nijkerk gewaarborgd. Ondanks de uitspraak van de Raad van State rond de stikstof. Onderzoek van de gemeente wijst uit dat ongeveer de helft van de lopende aanvragen geen gevolgen ondervindt van de uitspraak en verder in procedure kunnen worden gebracht.

Wijnand Kooijmans

Hieronder vallen onder meer het Woonpark Hoevelaken en de plannen voor de woningbouw in het gebied Spaanse Leger.

NOODZAAK Bij vijftig procent van de aanvragen geldt dat nader moet worden beoordeeld of er een noodzaak bestaat tot aanvullend onderzoek. Met de zogenoemde aeriusberekening is aan te tonen in hoeverre het initiatief leidt tot een overschrijving van de toegestane normen. De komende weken wil het college van burgemeester en wethouders alle betrokkenen informeren over het standpunt van hen en de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor hun initiatief.

KNOOPPUNT Een van de plannen die mogelijk met vertraging te maken krijgt, is het knooppunt Hoevelaken. Rijkswaterstaat behandelt op dit moment de bezwaren die zijn ingediend tegen het ontwerptracébesluit en stelt een definitief tracébesluit op. Ten aanzien van dit laatste geldt dat de huidige aannemer dit besluit wel afrond maar het niet meer uitvoert.

De uitvoering moet daarmee opnieuw worden aanbesteed en er is nader onderzoek nodig naar de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State rond de stikstof. Dat betekent dat volgens de huidige planning de werkzaamheden niet voor 2021 van start gaan. Het werk moet worden afgerond in de periode tussen 2023 en 2025. Bij het onderzoek naar de stikstof worden ook de planning en de kosten bekeken. De verwachting is dat Rijkswaterstaat eind dit jaar of begin volgend jaar uitsluitsel kan geven over het een en ander.

VERTRAGING Ook de reconstructie van de provinciale weg tussen Putten en Voorthuizen loopt vertraging op. Deze weg loopt voor een deel over Nijkerks grondgebied. De snelheid op deze weg wordt verlaagd van tachtig naar zestig kilometer, waardoor er sprake is van beduidend minder uitstoot. Knelpunt is dat in de aanlegfase wel extra stikstof wordt uitgestoten. Naar verwachting komt hier voor het einde van het jaar meer duidelijkheid over.

Oosterwijk heeft begrip voor de acties van de boeren. Maar het opschorten van het besluit betekent, zo zegt hij, wel dat er op korte termijn niets gebeurt. Uitbreiding en verplaatsing is ingewikkeld. In feite is alleen bereikt dat er op korte termijn niets gebeurt en behandeling van de aanvragen stil ligt.

CRITERIA Binnen Nijkerk moet vooral rekening worden gehouden met de gevolgen voor Natura 2000-gebied Veluwe. Voordeel is dat het merendeel van het grondgebied van Nijkerk op betrekkelijke grote afstand van de
Veluwe is gelegen. De polder Arkemheen en de Veluwe Randmeren zijn niet stikstofgevoelig. Zonder dat dit betekent dat hier geen onderzoeken noodzakelijk zijn. Hier gelden ook criteria als verstoring door geluid, licht op toename van het aantal mensen. De hier geldende onderzoeksmethode staat niet ter discussie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie