Afbeelding
Koe in de polder van Nijkerk

Ingezonden: Geen zonnepanelen maar koeien in de wei!

8 oktober 2019 om 11:44 Politiek

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

De Stichting Stadsgezicht Nijkerk, die als doelstelling heeft het behoud van het cultureel en industrieel erfgoed, maakt zich grote zorgen om het cultuurlandschap binnen de gemeente.

Wij weten dat u onder grote druk staat om voor het einde van dit jaar een concreet plan voor de winning van duurzame energie klaar te hebben.

Naast het plaatsen van enkele grote windmolens zijn ambtenaren bezig met het zoeken naar weilanden die geschikt zijn om vol te leggen met zonnepanelen. Deze opdracht staat haaks op de doelstelling van het door u onlangs aangenomen Landschap Ontwikkelingsplan. De doelstelling daarvan is om de prachtige historisch waardevolle landschappen van Nijkerk te ontzien bij de ruimtelijke ontwikkeling. Duurzame energie opwekken en stikstofvermindering is natuurlijk heel belangrijk, maar daarvoor moeten we toch niet de bijzondere landschappen  in onze gemeente aantasten!

Gelukkig zijn er prima alternatieven:

Ten eerste kan volgens recent onderzoek de stikstof uitstoot door de veehouderij met 50% verminderd worden door koeien gemiddeld twee keer zolang als nu in de wei te laten grazen. Vijftig jaar geleden was een weidegang van 1500 uur heel normaal, dus dat kan nu ook weer.

Gemeentebestuur ga praten met de boeren hoe dit geregeld kan worden.

Dan is er die 184 hectare zonnepanelen die we nodig hebben om voldoende duurzame energie op te wekken. Wanneer we daarmee weilanden gaan vol leggen vormt dat volgens het bestuur van het Nijkerkse IVN een industriële laag in het landschap die vergelijkbaar is met de glastuinbouw.  Nog afgezien van hoe dat er uitziet, hoe zinvol is het om de natuur aan te tasten met als doel haar te redden van de ondergang? In het buitengebied kunnen de schuine daken van boerderijen en schuren prima benut worden. Gemeentebestuur ga ook hierover in gesprek met de boeren en hun organisaties: zonnepanelen op het dak en koeien in de wei!

Dan hebben we ook nog flinke industriegebieden binnen de gemeente. De laatste jaren zijn er grote stukken weiland tot industriegebied omgevormd. De meeste gebouwen hebben platte daken en er was al een enorme oppervlak aan platte daken beschikbaar. Wanneer de gemeente via de Industriële Kring met de ondernemers in gesprek gaat zullen velen daarvan bereid zijn hun daken ter beschikking te stellen. Het mes snijdt immers aan twee kanten: de ondernemer wekt voor zichzelf de nodige stroom op en stelt het overschot beschikbaar aan de gemeenschap. Dat zou een driedubbele win-winsituatie opleveren. Industrie, agrarische sector en gemeente leveren een substantiële bijdrage aan een duurzame toekomst. De kosten worden door de drie partijen naar rato verdeeld. En we zouden onze unieke historische landschappen ontzien en zo de eigenheid en het karakter van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken kunnen behouden.

De gemeente zou ook met Rijkswaterstaat om de tafel kunnen gaan zitten om te onderzoeken of de middenbermen van de snelwegen niet benut kunnen worden om daarin zonnepanelen op verhoogde stellingen te plaatsen. De zijbermen zijn ongeschikt vanwege diefstalgevoeligheid.

Maar die zouden met bloemenmengsels ingezaaid kunnen worden en zo de biodiversiteit versterken. Ook hier valt winst te behalen voor een beter milieu.

Geacht college en leden van de gemeenteraad wij vragen u dringend om uw opdracht tot verduurzaming te realiseren zonder het unieke karakter van het Nijkerkse en Hoevenlakense landschap aan te tasten.

Ingezonden door Nico Poorter, voorzitter Stichting Stadsgezicht Nijkerk

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie