Wethouder Oosterwijk is tevreden over de behaalde resultaten van het college.
Wethouder Oosterwijk is tevreden over de behaalde resultaten van het college. Gemeente Nijkerk

Oosterwijk: 'We hebben onze belofte waargemaakt'

Politiek

NIJKERK Bij het aantreden van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Nijkerk was de wens te komen tot een open en transparante bestuursstijl. Terugkijkend naar het afgelopen jaar vindt wethouder Wim Oosterwijk dat dit streven grotendeels is waargemaakt.

Wijnand Kooijmans

,,Natuurlijk blijven er altijd klachten. Je kunt nooit iedereen haar of zijn zin geven. Maar ik vind dat we onze belofte hebben waargemaakt, zowel richting inwoners als de gemeenteraad." Oosterwijk heeft een brede portefeuille. Twee onderwerpen vragen veel tijd en energie. Ruimtelijke ordening is er één daarvan. ,,Deels voeren we uit wat al door het vorige college in gang is gezet, deels komen we met nieuwe initiatieven. Woningbouw is een enorme opgave om mensen aan een woning te helpen."

[UITBREIDINGEN] Kijkend naar Nijkerk zelf loopt de realisering van het plan Doornsteeg op rolletjes en kan er zelfs een perceel grond aan worden toegevoegd. De invulling moet nog worden vertaald in een bestemmingsplan. ,,Daarnaast is de kaderstelling van Het Spaanse Leger achter de rug. Daarmee hebben we twee forse uitbreidingen op poten gezet." Aan een nieuwe woonvisie wordt gewerkt.

In Nijkerkerveen is deelplan 1A eindelijk afgerond en liggen de plannen voor het Filippo terrein ter inzage en bevindt fase drie van de woningbouwplannen zich in de ontwikkelfase. Voor Hoevelaken had Wim Oosterwijk gehoopt dat het Woonpark was gerealiseerd. Hij vindt het jammer dat er nog geen woning staat, zo geeft hij aan.

[VOORTGANG] In Hoevelaken wordt nu gewerkt aan Middelaar-Oost. Daarnaast verwacht de wethouder nog dit jaar voortgang als het gaat om de ontwikkeling van het terrein van Euretco. ,,Wij zijn er klaar voor, het gaat om hun beslissing en daar moeten we ze de tijd voor gunnen." Voor de Havenkom denkt Oosterwijk dat hier nog altijd de gestelde ambities kunnen worden gehaald, zoals woningbouw. ,,Maar het duurt langer dan ik had voorzien." Centrumplannen vormen ook onderdeel van de portefeuille van Oosterwijk. ,,Ik ben blij dat we de plannen voor het centrum van Nijkerkerveen in goed overleg met de bewoners hebben ontwikkeld. In het najaar komen we met de plannen voor de ontwikkeling van het Plein en omliggende straten." In het najaar komen ook de plannen voor het centrum van Hoevelaken.

[PLEKJE] In Nijkerk is gestart met nieuwe gezichten in het Platform Binnenstad van de ondernemers en vastgoedeigenaren. In aanvulling hierop moeten de bewoners hierin nog een plekje krijgen. De adviezen over parkeren in de binnenstad van Nijkerk zijn binnen. ,,Daaraan willen we uitvoering geven als de bronpunten zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt hard gewerkt aan een plan voor het voormalige Jumbo-pand. Participatie is daarbij belangrijk.

advertentie