Afbeelding
Google Maps

College reageert op vragen Niels Staal: ‘Maatregelen afsluiting bij Nulde niet onaanvaardbaar’

Verkeer en vervoer

NIJKERK De tijdelijke maatregelen die de gemeente Putten heeft genomen voor de afsluiting van afslag Nulde op de A28 zijn voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk niet onaanvaardbaar. Dat blijkt uit de reactie van het college naar aanleiding van vragen van het raadslid Niels Staal (VVD). De reactie komt binnen een week na aanvullende vragen van Staal waarin hij zich boos maakt over het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van zijn eerdere vragen. Het college geeft nu antwoord op die vragen.

Het college zegt op de hoogte te zijn van de wegwerkzaamheden door de gemeente Putten en dat dit tijdelijk leidt tot toename van verkeer naar onder meer de Berencamperweg. Hoewel het college nog geen klachten heeft ontvangen hierover, weet men dat er regelmatig forse wachtrijen ontstaan voor de rotonde en dat de extra drukte bij omwonenden leidt tot ervaren overlast. 

Omdat het om een tijdelijke maatregel gaat, herkent het college zich niet in de kritiek van Niels Staal

HINDER Het wordt door het Nijkerkse college onvermijdelijk genoemd dat wegen die zijn aangelegd een keer in groot onderhoud gaan. In dit geval samen met kabel- en leidingwerk en rioleringswerkzaamheden. Door alle werkzaamheden te combineren tot één werk duurt de hinder wel langer, maar wordt uiteindelijk de totale overlast tot een minimum beperkt. De gemeente Putten heeft vooraf onderzoek gedaan naar het beperken van de hinder. Omdat het om een tijdelijke maatregel gaat, herkent het college zich niet in de kritiek van Niels Staal dat dit ‘onaanvaardbaar’ is.

Volgens het Nijkerkse college is er geregeld contact met het college van Putten. Hieruit blijkt dat de eerste fase in februari wordt opgeleverd en naar verwachting het volledige werk voor de bouwvakvakantie van dit jaar. Onderzocht wordt nog of in de tweede fase het wegvak al voor een deel kan worden opengesteld voor bestemmingsverkeer.

OPLOSSING Staal vindt dat er een dringende noodzaak bestaat voor een structurele oplossing voor het al jarenlange bestaande ontsluitingsprobleem van Putten dorp naar de A28. Het college stelt dat de collega’s in Putten bezig zijn met het opstellen van een mobiliteitsvisie. Uitgangspunt is dat het Puttense verkeerssysteem robuust is en passend bij de ontwikkelingen van de komende jaren.

Op termijn vindt overleg plaats met onder meer Nijkerk om tot afstemming te komen. Door Nijkerk zal tijdens het gesprek met Putten als eerste worden aangedrongen op onderzoek naar mogelijkheden om het verkeer van en naar Putten meer te geleiden naar de reeds bestaande aansluiting op de A28 bij Nulde. Ondergeschikt daaraan wil Nijkerk ook spreken over verbetering van de route N798 en de Berencamperweg en de rol van de gemeente Putten daarin. 

Door het college wordt niet ingegaan op de kritiek van Staal dat zijn eerste vragen niet binnen de gestelde termijn zijn beantwoord.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie