Afbeelding
Marco Bakker

De Lokale Partij stelt vragen over woondeal: Is de gemeenteraad gepasseerd?

1 juli 2021 om 13:57 Politiek

NIJKERK De fractie van De Lokale Partij in Nijkerk vraagt zich af of de gemeenteraad niet is gepasseerd bij het afsluiten van de woondeal in de regio Amersfoort. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die door Aart Klompenhouwer zijn gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

In maart 2020 heeft het college de raad toegezegd hen te informeren over de stand van zaken wat betreft de woondeal en mogelijke consequenties voor Nijkerk. Klompenhouwer vraagt zich af of deze toezegging door burgemeester Gerard Renkema wel nagekomen wordt nu de woondeal 14 juli al wordt ondertekend door alle betrokken partijen.

VRAGEN Het college geeft aan dat in de woondeal niets wordt afgesproken dat in strijd is met het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Volgens Klompenhouwer is de afweging of aan deze voorwaarde wordt voldaan mede ter beoordeling aan de raad. Hij vraagt zich af of het college de woondeal nog wil voorleggen aan de raad voordat deze wordt ondertekend. En als dit niet gebeurt, wil hij weten waarom voor deze route gekozen is. 

CONCEPT Bij de behandeling van de subsidieaanvraag voor de Havenkom ongeveer een week geleden heeft De Lokale Partij specifiek vragen gesteld over de status van de woondeal. Deze was nog niet afgerond, zo gaf wethouder Wim Oosterwijk te kennen, maar alleen in concept beschikbaar. Het verwondert Klompenhouwer daarom dat de woondeal nu wel klaar is voor ondertekening. Voor hem reden de vraag te stellen of het college bij de behandeling van het voorstel Havenkom al had ingestemd met de woondeal.

Door het college wordt gesteld dat de woondeal past in het beleid van Nijkerk en daarop ook geen invloed heeft. Klompenhouwer vraagt zich af wat dan de waarde van de woondeal is voor de gemeente Nijkerk. En wat de concrete gevolgen zijn voor Nijkerk en haar inwoners van het afsluiten van de woondeal.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie