In het Nijkerkse centrum zijn veel MKB'ers gevestigd.
In het Nijkerkse centrum zijn veel MKB'ers gevestigd. Harry Koelewijn

VVD Nijkerk in de bres voor lokale MKB’ers

28 september 2022 om 19:34 Politiek

NIJKERK In een brandbrief aan de eigen Tweede Kamer fractie en aan het college van burgemeester en wethouders vraagt de VVD in de Nijkerkse gemeenteraad aandacht voor de stijgende energielasten waarmee het midden- en kleinbedrijf heeft te kampen.

Aanleiding is dat de VVD verontrustende berichten van lokale ondernemers heeft ontvangen. Hierin geven zij aan dat een verdubbeling en soms zelfs een meervoudige stijging van de energielasten binnen enkele maanden kan leiden tot het beëindigen van bedrijfsactiviteiten. Dit zou, zo vindt de fractie, niet alleen rampzalig zijn voor de ondernemers zelf maar ook voor de gemeente Nijkerk zelf. De ondernemers verliezen hun bestaanszekerheid met vele maatschappelijke kosten tot gevolg. Bovendien heeft het direct effect op de leefbaarheid in de gemeente. De veelal kleine bedrijven vormen de motor van de economie.

OMVALLEN De VVD geeft aan dat het midden- en kleinbedrijf zorgt voor banen voor inwoners en als steunpilaren van het sport- en verenigingsleven van onschatbare waarde zijn voor de sociale samenhang in de gemeenschap. Bedrijven die eenmaal omvallen omdat ze de energiekosten niet meer kunnen opbrengen krijg je, zo geeft de VVD aan, niet zomaar terug. Om die reden wordt het college gevraagd wat de gemeente voor de ondernemers op korte termijn kan doen in afwachting van en in aanvulling op de landelijke maatregelen die niet voor november worden verwacht.

Gevraagd wordt door VVD’er Richard van Hussel of het college bekend is met de moeilijke positie waarin een deel van de ondernemers verkeert en dan vooral die ondernemers die veel energie moeten gebruiken. ,,Welke mogelijkheden ziet het college om een goed beeld te krijgen van de nood onder de MKB’ers vanwege de energiecrisis en om de verbinding met de ondernemers te houden”, zo vraagt hij zich af. Hij wil weten welke voorzieningen de gemeente nu al treft om de betreffende ondernemers te steunen en welke mogelijkheden het college ziet om deze steun nog uit te breiden. De VVD wil, gezien de uitzonderlijke situatie, graag binnen een week antwoord van het college.

FRACTIE In de brief aan de Tweede Kamer fractie stelt Niels Staal van VVD Nijkerk dat de tot nu toe bekendgemaakte maatregelen zich vooral richten op particulieren. De algemene reactie die hij heeft gehoord, is dat de regering traag reageert. Staal vindt dat de aangekondigde maatregelen in schril contrast staan met de positie van het midden- en kleinbedrijf. Hij wijst op berichten van lokale ondernemers waaruit blijkt dat de steunmaatregelen van het Rijk te lang op zich laten wachten. In de basis gezonde bedrijven dreigen om te vallen wanneer niet op korte termijn steun wordt geboden. ,,Maak tempo en zorg dat de schade niet onnodig groot wordt”, zo is de noodkreet van Staal aan de Tweede Kamer factie van zijn partij.

Een centrum van Hoevelaken zonder warme bakker is ondenkbaar, zo geeft Staal aan. ,,Lokaal doen we wat we kunnen maar we rekenen ook op jullie om deze crisis het hoofd te bieden”, zo sluit hij zijn brief aan de Kamerfractie af.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie