Gemeentehuis
Gemeentehuis Harry Koelewijn

Gemeente Nijkerk kijkt scherper naar eigen energieverbruik

20 september 2022 om 14:50 Maatschappelijk

NIJKERK De verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis biedt mooie aanknopingspunten te bezuinigen op energielasten. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk in een brief aan de raad.

De gemeente kampt met stijgende energielasten. Voor gas, water en licht gaat het voor dit jaar om 137.000 euro waardoor het totale verbruik uitkomt op achthonderdduizend euro. Voor 2023 zijn de verwachtingen nog een stuk slechter en verwacht de gemeente in totaal 3,2 miljoen kwijt te zijn aan energie. Reden voor het college nog scherper naar het eigen energieverbruik te kijken. 

Mede in antwoord op vragen van Peter Collignon (De Lokale Partij) geeft het college aan te werken aan een energieplan dat is gericht op het verminderen van het energieverbruik. Om deze reden is de openbare verlichting al grotendeels vervangen door LED-verlichting. Gemeentelijke panden worden verduurzaamd, onder meer door het plaatsen van zonnepanelen op het nieuwe gemeentehuis en de brandweerkazerne. Er zijn verder vergevorderde ideeën om samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken door het benutten van alle geschikte daken in Nijkerk. Inwoners worden hierbij nadrukkelijk bij betrokken. Het college ziet dit ook als een mooie gelegenheid om de toenemende overbelasting van het elektriciteitsnetwerk aan te pakken.

VRAGEN Naar aanleiding van de vragen van Peter Collignon geeft het college aan dat de duurzame opwek van energie en het terugdringen van het energieverbruik al langer de aandacht hebben. In de in 2019 vastgestelde routekaart Nijkerk Energie Neutraal 2050 worden hierin al aanzetten gegeven. Gesteld wordt dat in het energieplan zich richt op een verdere vermindering van het energieverbruik van alle gemeentelijke activiteiten. Het gaat dan om de openbare verlichting, rioolpompen, energieverbruik in de gemeente gebouwen. Als oorzaak wordt door het college genoemd de beperkte aanvoer van gas uit Rusland, de matige aanvoer van kolen als gevolg van laag water in augustus, de beperkte werking van waterkrachtcentrales in Noorwegen en een beperkt aanbod van LNG. Maar ook wordt van belang genoemd dat Frankrijk, in de normale tijden een leverancier van energie, nu zelf deze moet inlopen omdat de kerncentrales niet volledig werken. Het energiecontract van de gemeente met Engie loopt eind 2023 af. De voorbereiding voor de nieuwe aanbesteding zijn inmiddels al begonnen. 

Het college geeft aan dat het onvoorspelbaar is hoe de prijzen zich vanaf 2024 zich zullen ontwikkelen. Een terugkeer naar het prijsniveau van voor 2022 lijkt het college niet realistisch. Consequentie is wel dat de ruimte die de begroting bood grotendeels verloren gaat door de stijgende energieprijzen. In antwoord op de vragen van Colligon geeft het college aan dat de hogere energiekosten niet één op één mogen worden verhaald op inwoners en bedrijfsleven. Maar dat niet kan worden uitgesloten dat inwoners indirect worden geraakt.

door Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie