Afbeelding
Wegwerkzaamheden

Stelling: Een (oostelijke) rondweg is de enige oplossing voor de verkeersdrukte in Nijkerk

12 maart 2022 om 12:00 Politiek Kiezen voor Nijkerk - gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK Een (oostelijke) rondweg is de enige langetermijnoplossing voor de verkeersdrukte in Nijkerk. Deze rondweg moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Hoe denken de Nijkerkse politieke partijen hierover? 

ChristenUnie-SGP
,,De ChristenUnie-SGP zet zich in voor het behoud van waardevolle landschappen. Om tegemoet te komen aan de vraag naar woningen, ruimte om te werken en andere voorzieningen, vinden wij het daarom belangrijk dat eerst wordt gezocht naar ontwikkelingsmogelijkheden binnen de bebouwde kern. Aan de oostkant van Nijkerk lopen er verschillende bouwinitiatieven zoals de Oude Barneveldseweg en mogelijke woningbouwontwikkelingen rond het station Nijkerk. Willen we dit gebied, inclusief de omgeving van de Hoefslag, Stationsweg en Oranjelaan, leefbaar houden dan moet er echt geïnvesteerd worden in uitbreiding van de wegcapaciteit aan de oostzijde van Nijkerk. Samen met inwoners kan hier verder invulling aan gegeven worden. Door niet te kiezen voor een complete rondweg kan overlast, bijvoorbeeld door sluipverkeer van en naar het knooppunt A1/A30, voorkomen worden.”

CDA
,,Het CDA is terughoudend wat betreft het aanleggen van een oostelijke rondweg, vanwege de aanzuigende werking op sluipverkeer tussen de A30, de A28 en Flevoland. Ook zal een rondweg een forse aantasting betekenen voor het landschap ten oosten van Nijkerk. Het CDA ziet echter ook dat bij woningbouw aan de oostkant van Nijkerk ook gezorgd zal moeten worden voor een goede ontsluiting. Dit hoeft niet per definitie een oostelijke rondweg te zijn: ontsluiting kan ook plaatsvinden zonder een aaneengesloten rondweg om Nijkerk, met alle negatieve effecten die dat met zich meebrengt. Het CDA kiest er dan ook voor om deze ontsluiting niet in de vorm van een rondweg vorm te geven. Op die manier kan Nijkerk goed ontsloten worden, zonder alle negatieve effecten die de aanleg van een rondweg met zich meebrengt.”  

PRO21
,,In Nijkerk kan een extra weg aan de oostzijde helpen om de verkeersdrukte op te lossen. Waar die weg dan precies moet komen, daar is onderzoek voor nodig. PRO21 wil niet dat de nieuwe weg leidt tot extra sluipverkeer. De weg moet ook veilig zijn en het landschap moet zoveel mogelijk worden behouden. Met een (oostelijke) rondweg in Nijkerk zijn we er nog niet. Ook Hoevelakers moeten vlot en veilig het dorp in en uit kunnen. Met de plannen voor de nieuwe wijk Klaarwater (Middelaar-Oost) is dat nog belangrijker. Juist in Hoevelaken moeten we beginnen met een goed plan voor de doorstroming. Er moet dus een goed plan komen voor de hele gemeente Nijkerk. Voor vlot en veilig verkeer in onze gemeente. Daar wil PRO21 zo snel mogelijk met inwoners over in gesprek. Want samen maken we betere plannen.”

VVD
,,Onze gemeente kent meerdere verkeersknelpunten. Daarom is op initiatief van de VVD een mobiliteitsvisie gemaakt om die knelpunten in kaart te brengen en op een samenhangende manier op te lossen. De complete onderbouwing bij de mobiliteitsvisie met harde gegevens moeten we nog krijgen, maar een aantal zaken lijkt al wel duidelijk. Als in Hoevelaken bijgebouwd wordt, zal er tegelijkertijd een goede oplossing voor de verkeersontsluiting in het dorp moeten komen. Voor de kern Nijkerk ligt een verbinding tussen de Barneveldseweg (Chopinlaan) en de Arkemheenweg voor de hand om de druk op de rondweg N301 aan de westkant te verminderen. Aan de oostkant zijn meer en minder concrete plannen voor woningbouw in Paasbos, het Bronswerkterrein, de Havenkom en Luxool. Dat kan alleen met een goede oostelijke ontsluiting. De VVD wil deze knelpunten voortvarend aanpakken om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren en de belofte van meer woningen waar te maken.”

De Lokale Partij
,,De Lokale Partij is van mening dat onvoldoende onderzoek is gedaan om de doorstroming te verbeteren. Hierbij past ook de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Inwoners dienen hierbij actief te worden betrokken. Het natuurschoon in bijvoorbeeld Appel willen wij vooralsnog niet aantasten. Om het gebruik van de fiets te stimuleren, moeten fietspaden beter onderhouden worden. Zo mogelijk moeten fietspaden beter herkenbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld met kleuren. Ook het onderhoud aan trottoirs en bestrating vinden wij van groot belang, zodat de veiligheid van de weggebruikers en voetgangers wordt vergroot. Openbaar vervoer moet in alle kernen van de gemeente Nijkerk zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. Een station bij Corlaer zou onderzocht moeten worden. De Lokale Partij wil, om de meer mensen naar de binnenstad te krijgen, 2 uur gratis parkeren en een bewaakte fietsenstalling.”  

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk. Op www.stadnijkerk.nl volg je donderdag 10 maart ook live het lijsttrekkersdebat.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie