Afbeelding
pixabay.com

Stelling: Nijkerk moet alles uit de kast halen om zo snel mogelijk energieneutraal te worden

10 maart 2022 om 12:00 Politiek Kiezen voor Nijkerk - gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK Nijkerk moet alles uit de kast halen om zo snel mogelijk energieneutraal te worden en de uitstoot van stikstof en koolstofdioxide (CO2) sterk te verminderen. Wat vinden de Nijkerkse politieke partijen van deze stelling?

CDA
,,Het CDA heeft rentmeesterschap hoog in het vaandel staan: we moeten onze gemeente op een goede manier doorgeven aan volgende generaties. Dat betekent dat we af moeten stappen van fossiele brandstoffen, en duurzame energie gaan opwekken. Het CDA wil hier wel verstandige keuzes in maken. Dat betekent dat we zonnepanelen zoveel mogelijk op daken en restgronden leggen, en niet in ons kostbare buitengebied of op landbouwgrond. Ook is voor het CDA het plaatsen van windmolens pas bespreekbaar als negatieve gezondheidseffecten en/of overlast uitgesloten kunnen worden. Veilige afstandsnormen zijn hierbij cruciaal. Het plaatsen van windmolens in een directe leefomgeving is wat het CDA betreft niet bespreekbaar. Op die manier wil het CDA verstandig verduurzamen, mèt behoud van het buitengebied en mèt garanties dat duurzaamheidsmaatregelen niet ten koste gaan van onze inwoners.”

VVD
,,De VVD staat achter de doelstelling om als gemeente in 2050 energieneutraal te zijn. De nog ambitieuzere doelstelling van andere partijen voor een energieneutrale gemeente in 2040 draagt daaraan niet bij. Energieneutraal worden in 2050 vraagt al heel veel van de gemeente en van de samenleving. De VVD wil dat maatregelen voor het besparen van energieverbruik en voor het opwekken van duurzame energie niet van bovenaf worden opgelegd. Juist door te stimuleren, door samen te werken met onze inwoners en bedrijven, ontstaat draagvlak voor de maatregelen die nodig zijn. Het besparen op energieverbruik moet een zwaarder accent krijgen dan nu en voor zonnevelden en met name windmolens geldt voor de VVD als randvoorwaarde dat de plaatsing daarvan niet ten koste mag gaan van de gezondheid van omwonenden en de leefbaarheid in woonwijken. De VVD wil gebruikmaken van de ruimte die innovatie biedt, zoals waterstof, groen gas en kernenergie, zodat in de mix van duurzame opwek minder zonnevelden en windmolens nodig zijn en onze natuur minder wordt aangetast.”

De Lokale Partij
,,De Lokale Partij vindt het haar taak en plicht om de stikstof- en CO2-uitstoot tegen te gaan. Daarbij is zij wel van mening dat wij niet het beste jongetje uit de klas moeten willen zijn. Soms is het beter om even te wachten en te leren van gemaakte fouten. Denken in mogelijkheden, maar wel realistisch blijven. Hierbij dient te allen tijde rekening te worden gehouden met het welzijn van de inwoners van de gemeente Nijkerk. Hierbij is uitgangspunt dat er géén gezondheidsschade mag ontstaan voor de bewoners in hun woonomgeving en bedrijven. De Lokale Partij is daarom tegen het plaatsen van windmolens in woonwijken en denkt dat die beter op de Noordzee kunnen worden geplaatst, zoals veel gemeenten doen. De gemeente moet zich actief opstellen met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op beschikbare gemeentelijke gebouwen, bedrijven en private woningen. Ook moet het ingevoerde beleid met betrekking tot sedum-daken worden uitgebreid.”

 ChristenUnie-SGP
,,Mede dankzij de ChristenUnie-SGP is er in de afgelopen vier jaar in Nijkerk een ambitieus energie- en klimaatbeleid vastgesteld. Wij geloven namelijk dat wij de opdracht hebben om onze aarde zorgvuldig te beheren en te bewaren. Dat betekent dat we er zuinig mee om moeten gaan, zodat onze kinderen en kleinkinderen er nog steeds goed kunnen leven. Alles start met het besparen van energie. Het snel isoleren van bestaande woningen heeft hoge prioriteit. We beginnen met de woningen met lage energielabels. Het is belangrijk dat de omslag naar aardgasvrije wijken voor iedereen betaalbaar blijft. Door speciale aandacht voor de lagere inkomens willen we energiearmoede voorkomen. Alle daken die daarvoor geschikt zijn gebruiken we voor zonnepanelen. Bij nieuwbouw van woningen en bedrijven stellen we dit zoveel mogelijk verplicht. In aanvulling daarop blijven zonnevelden en het plaatsen van windmolen nodig. Plannen hiervoor stellen we samen met inwoners en bedrijven op. Tot slot zet de ChristenUnie-SGP volop in op het stimuleren van duurzame vervoermiddelen. Dat betekent dat wij ons inzetten voor vier treinen per uur vanuit Nijkerk, een verbeterde treinverbinding vanuit Hoevelaken richting het oosten en verbetering van het fietsnetwerk.”

PRO21
,,Dat wat we nu doen, heeft gevolgen voor onze toekomst. Daar denken we over na als we keuzes maken. We willen onze kinderen en kleinkinderen een gezonde planeet doorgeven. Daarom willen we als PRO21 samen met inwoners en ondernemers sociaal en gezond de belangrijke stap naar groene energie zetten. Om dat te bereiken helpen we inwoners met klimaatadvies op maat. Energiecoaches kunnen daarbij helpen. Want iedereen verdient een kans op een lagere energierekening en een duurzame toekomst. Ook zetten we in op innovatie bij het opwekken van energie. Bij grotere initiatieven betrekken we inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dat doen we op tijd en in begrijpelijke taal. We onderzoeken grotere initiatieven (zoals zonnevelden en windmolens). Hiervoor geldt: dit kan alleen als uit onderzoek blijkt dat het geen gezondheidsrisico’s of gevaar voor de natuur oplevert. En we willen dat inwoners kunnen delen in de (financiële) opbrengst. We zien nu al heel veel mooie (lokale) initiatieven in onze gemeente. Laten we deze successen delen en vieren. En de handen uit de mouwen steken voor een energieneutraal Nijkerk. We hebben er alle vertrouwen in dat het ons samen zeker lukt.”

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk. Op www.stadnijkerk.nl volg je donderdag 10 maart ook live het lijsttrekkersdebat.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie