Peter Collignon is deze gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van De Lokale Partij.
Peter Collignon is deze gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van De Lokale Partij. Arjen Gerritsma

Peter Collignon (De Lokale Partij): ‘Nijkerk moet schoner’

10 maart 2022 om 15:00 Politiek Kiezen voor Nijkerk - gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK Tien jaar lang zat Peter Collignon in de Amersfoortse raad, maar de afgelopen tien jaar heeft hij zijn krachten besteed aan De Lokale Partij in Nijkerk. De afgelopen vier jaar als commissielid, voorkeurstemmen hielden hem uit de raad. ,,Dat is democratie.”

Een schoner Nijkerk is een belangrijk thema, wat Peter Collignon betreft. En dat in de breedste zin van het woord. ,,Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de eigen tuin en omgeving. Gestimuleerd door de gemeente.” Dat kan naar zijn mening bijvoorbeeld door inwoners twee keer per jaar de gelegenheid te geven gratis hun afval aan te bieden bij de milieustraat. ,,Nu brengen ze dat naar Amersfoort of Zeewolde en dat vind ik een ongewenste ontwikkeling. Er valt door recycling veel te besparen en dan krijg je vanzelf een schoner Nijkerk.”

WINDMOLENS De Lokale Partij is een absolute tegenstander van het plaatsen van windmolens in een woonwijk, zo zegt Peter Collignon. ,,Gelukkig worden er nu ook landelijk maatregelen voorbereid om dat te voorkomen. Van windmolens in of aan de rand van woonwijken gaan mensen last ondervinden.” Als het gaat om zonnevelden ziet hij mogelijkheden langs de rijkswegen.

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en in de gemeente Nijkerk kan gekozen worden uit VVD, CDA, ChristenUnie-SPG, De Lokale Partij en PRO21. In de Stad Nijkerk van woensdag 9 maart kwamen alle partijen aan het woord en reageerden de lijsttrekkers op actuele stellingen. Deze interviews en de reacties op de stellingen zijn terug te lezen in de verkiezingsbijlage bij de krant, op www.stadnijkerk.nl en in de e-paper.

Van windmolens in of aan de rand van woonwijken gaan mensen last ondervinden

WONEN Peter Collignon wil bereiken dat de gemeente bouwt voor starters en senioren en zich nu eens daadwerkelijk gaat houden aan de eis van 35 procent bouw in de sociale sector. ,,Nu zitten we op 25 procent”, zegt hij. Woningbouw is voor Peter een must, omdat er nu van de drie jongeren gemiddeld slechts één in de gemeente Nijkerk blijft wonen. De plaatsing van Tiny Houses heeft enig effect gesorteerd, zo is zijn mening. Bouw van 35 procent aan sociale woningbouw bevordert volgens Peter ook de doorstroming. ,,Laten we eerst het afgesproken percentage maar eens halen”, zegt hij. 

PARKEREN De Lokale Partij wil graag dat de eerste twee uur parkeren gratis wordt in de gemeente Nijkerk. Peter Collignon: ,,De parkeergarages staan leeg. Dan moet je zien hoe je ze vol krijgt. Zijn mensen eenmaal binnen, dan blijven ze vaak ook langer. Nu gaan mensen naar Harderwijk, Putten en Amersfoort. Dat moet je niet willen in het belang van de lokale ondernemer, terwijl wij prachtige centra hebben. In de andere kernen blijft het parkeren gewoon gratis.”

BUURTAMBASSADEURS Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Peter. ,,Ik pleit voor de komst van buurtambassadeurs. Dat werkt in andere plaatsen ook goed, dus waarom zou dat in Nijkerk niet zo zijn? Een aantal oudere inwoners benaderen met wie je wat vaker praat. Ik vind het vreselijk om te horen als mensen zich in hun eigen leefomgeving niet veilig voelen.” Voor Hoevelaken zet Peter Collignon in op het behoud van het gemeenteloket. ,,Dat is voor mij geen punt van discussie.” Zoals hij ook pleit voor betere wandel- en fietsroutes. ,,We moeten de gemeente meer smoel geven.”

Ik pleit voor de komst van buurtambassadeurs

HOUDING De gemeente moet een positievere houding gaan uitstralen, zo is de stellige overtuiging van de voorman van De Lokale Partij. ,,We moeten meer gaan denken in mogelijkheden dan zeggen dat iets niet kan.” Hij verwacht dat er dan ook meer initiatieven vanuit de samenleving gaan komen. Afschaffing van de hondenbelasting ziet hij als noodzaak. Als het gaat om de onroerende zaakbelasting (OZB) mag deze alleen verhoogd worden met de inflatiecorrectie, is Peter Collignon van mening. 

Van de zittende raadsleden nemen er drie afscheid. ,,We houden een mooi team over met ook de nodige ervaring. En we zijn de enige lijst waar de verhouding vijftig procent vrouwen en vijftig procent mannen is. De mensen op onze lijst zijn een dwarsdoorsnede van de maatschappij.”

Door Wijnand Kooijmans

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk. Op www.stadnijkerk.nl volg je donderdag 10 maart ook live het lijsttrekkersdebat.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie