Niels Staal is deze gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van de VVD.
Niels Staal is deze gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van de VVD. Eigen foto

Niels Staal (VVD): ‘Nijkerk is een gemeente om van te houden’

9 maart 2022 om 16:00 Politiek Kiezen voor Nijkerk - gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK In 2014 begon voor Niels Staal (VVD) het politieke avontuur. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij lijsttrekker voor zijn partij in wat hij zelf noemt ‘een gemeente om van te houden’.

In de jaren dat Niels Staal actief is in de politiek is er best wat veranderd, naar zijn mening. Bij zijn komst trof hij naar eigen zeggen een besloten bestuurscultuur aan en besloot hij onmiddellijk het open trekken daarvan als zijn missie te beschouwen. ,,Dat is mij ook redelijk gelukt. We gaan meer met elkaar in discussie. Waarbij we ook de oppositie alle ruimte hebben gegeven om mee te denken en mee te beslissen. De raad is zelfbewuster geworden. Recent voorbeeld daarvan is het besluit rond de aankoop van de parkeerplaatsen in de nieuw te bouwen parkeergarage Kerkplein. We dreigden in een trechter te worden geduwd, waar we geen besluit konden en wilden nemen zoals het voorlag. We zijn hier als raad uitgezwommen en hebben zelf aangegeven hoe wij het willen hebben.”

De raad is zelfbewuster geworden

MEER OPENHEID De raad moet zich de komende vier jaar meer laten gelden, zo is de mening van Niels. ,,Nog meer dan we nu doen. Er moeten lossere verhoudingen komen tussen het college van burgemeester en wethouders en de raad. De raad moet meer afstand nemen van het college, in het debat meer openheid betrachten.”

Voorstellen moeten beter worden onderbouwd, is de mening van de liberale voorman. ,,Waarbij het college ook meerdere alternatieven moet uitlichten en aangeven waarom een bepaalde keuze is gemaakt en andere opties zijn afgevallen. Het college moet ook eerder terugkomen bij de raad als het gaat om ontwikkelingen in de besluitvorming.”

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en in de gemeente Nijkerk kan gekozen worden uit VVD, CDA, ChristenUnie-SPG, De Lokale Partij en PRO21. In de Stad Nijkerk van woensdag 9 maart kwamen alle partijen aan het woord en reageerden de lijsttrekkers op actuele stellingen. Deze interviews en de reacties op de stellingen zijn terug te lezen in de verkiezingsbijlage bij de krant, op www.stadnijkerk.nl en in de e-paper.

Als het gaat om openbare orde en veiligheid wil Niels Staal dat voor de raad duidelijker wordt waar de problemen spelen. ,,Ik zie graag dat de raad inzicht krijgt in de meldingen, zodat we weten wat er speelt en we daarop kunnen inspelen. Dat we weten waar behoefte aan is en we kunnen kijken naar de wensen van de burger op dit terrein.”

STAPPEN GEZET ,,Toen ik aantrad als raadslid stelde de raad zich behoudend op. Op dat gebied hebben we enorme stappen gezet als het gaat om de behandeling van dossiers. Wat betreft woningbouw zijn we gegaan van 150 woningen per jaar naar nu 250 woningen. Vorig jaar zijn er effectief 350 nieuwe woningen opgeleverd. Er is een mobiliteitsvisie gekomen op basis waarvan verkeersknelpunten kunnen worden aangepakt.” De afdeling economische zaken was bijna opgeheven. In 2018 is dat, zo zegt Staal, door zijn partijgenoot en wethouder Mariëlle Broekman opgepakt en zijn de contacten met het bedrijfsleven ,,enorm versterkt.”

De zorg is toe aan grote veranderingen en daar moeten we niet voor weglopen

Staal noemt de VVD de ‘meest vooruitstrevende partij’ binnen de gemeente Nijkerk. ,,Vooral als het gaat om zaken als zorg en wonen. De zorg is toe aan grote veranderingen en daar moeten we niet voor weglopen. We moeten zorg bieden die werkt voor mensen. We doen veel, veel gaat goed, maar we weten niet of we de juiste dingen doen voor mensen en of de geldstromen de juiste kant op gaan.”

WONINGBOUW Niels Staal wil alle mogelijke locaties voor toekomstige woningbouw open houden. ,,Er vallen altijd plannen af. We hebben de ambitie om vijfduizend woningen te bouwen en dat moeten we waarmaken. Dat maakt dat we het tempo in de woningbouw moeten houden.”

Staal omschrijft zichzelf als een sociaal liberaal. Hij vindt dat ten onrechte het beeld bestaat dat de VVD alleen opkomt voor mensen die het al goed hebben. ,,Dat is niet zo, er zijn genoeg mensen die zichzelf niet kunnen redden, daar heb je als medemens een taak voor te vervullen. Het gaat om mensen en daarom is een goed sociaal beleid nodig.”

Door Wijnand Kooijmans

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk. Op www.stadnijkerk.nl volg je donderdag 10 maart ook live het lijsttrekkersdebat.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie