Afbeelding
WSN

Stelling: Nijkerkers moeten voorrang krijgen op een woning in de gemeente Nijkerk

9 maart 2022 om 13:00 Politiek Kiezen voor Nijkerk - gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK Sociale huurwoning of dure villa: het maakt niet uit. Nijkerkers moeten voorrang krijgen op het kunnen kopen of huren van een woning in de gemeente Nijkerk. Wat vinden de Nijkerkse politieke partijen van deze stelling? 

PRO21
,,De gemeente kan niet zomaar woningen met voorrang toewijzen aan inwoners van onze gemeente. Waar het kan, wil PRO21 dat zo goed mogelijk gebruiken. We kiezen ervoor om dat te doen bij goedkope en middeldure woningen. De reden daarvoor: inwoners die zo’n woning kunnen betalen, hebben de meeste moeite met het vinden van een huis in onze mooie gemeente. Ook wil PRO21 een zelfbewoningsplicht. Want huizen zijn om in te wonen. Niet om te verzamelen en veel geld mee te verdienen. Voor PRO21 is het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. En meedoen betekent ook een woning die betaalbaar is. Er zijn te weinig woningen. Daarom wil PRO21 snel betaalbare woningen bouwen. Voor één- en tweepersoonshuishoudens en voor gezinnen. Voor jong en oud. In Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Die woningen willen we duurzaam bouwen in groene en aantrekkelijke wijken. Met speeltuintjes en plekken om je buren te ontmoeten.”

ChristenUnie-SGP
,,We bouwen woningen inderdaad vooral voor onze eigen inwoners. Wat ons betreft houden we vast aan de afspraken uit de recente Woonvisie. Gemiddeld 250 woningen per jaar, waarvan 35 procent voor het sociale segment en 25 procent voor het middensegment (koopprijs tot circa 350.000 euro). Daarmee bouwen we datgene wat lokaal wordt gevraagd. De wettelijke mogelijkheden die er zijn om eigen inwoners voorrang te verlenen zijn weliswaar beperkt, maar moeten wel volledig worden benut. Goede en transparante afspraken met lokale makelaars en projectontwikkelaars kunnen helpen om eigen inwoners volop kansen te bieden. We willen echter ook een gastvrije gemeente blijven. Ouders en kinderen moeten, als ze dat willen, ook dicht bij elkaar kunnen wonen. Daardoor kan er bijvoorbeeld ook goede mantelzorg verleend worden. Het is mooi als scholen en bedrijven hun werknemers dicht in de buurt hebben wonen. De ChristenUnie-SGP is er trots op dat het in de afgelopen vier jaar gelukt is om het bouwtempo op te schroeven van gemiddeld 200 naar 250 woningen per jaar. En dat er bijna 80 Tiny Houses zijn gerealiseerd. De komende jaren moet er nog meer worden ingezet op woningen voor starters en senioren en het introduceren van sociale woonvormen zoals de knarrenhofjes.”

De Lokale Partij
,,De Lokale Partij wil dat zoveel mogelijk geboren en getogen inwoners binnen de gemeente moeten kunnen blijven wonen. Momenteel vertrekt 2/3 van de woningzoekenden naar elders. De Lokale Partij wil met name de doorstroming ook voor bijvoorbeeld senioren verbeteren. Hiertoe zullen meer woning voor jongeren en senioren moeten worden gebouwd. De Lokale Partij ziet de nood die er is aan betaalbare woningen. De behoefte aan betaalbare woningen raakt vooral starters en senioren. Het toepassen van flexibele woningbouw zien wij als onderdeel van de oplossing, evenals diverse (samen)woonvormen en ‘plug-in’ gebieden voor Tiny Houses. De Lokale Partij vindt het bouwen van Tiny Houses positief, maar negatief waar het gaat om 2-jarige contracten zonder de mogelijkheid van een alternatief of opvolging. De prioriteit ligt bij de nood van mensen met binding in de gemeente Nijkerk.”

VVD
,,De VVD wil bouwen naar de behoefte van onze eigen inwoners. Daarom moeten we meer dan in het verleden bij het maken van bouwplannen nagaan welke soort woningen nodig zijn. Dat betekent op dit moment dat we betaalbaar moeten bouwen voor starters en daarnaast voor senioren. Vooral voor senioren geldt dat het aanbod heel goed moet aansluiten op hun vraag, zodat het voor hen aantrekkelijk wordt om te verhuizen. Zorgvuldig marktonderzoek in samenwerking met de Nijkerkse makelaars kan ons daarbij helpen. Zo ontstaat meer doorstroming op de Nijkerkse woningmarkt. Om dit goed te laten verlopen is het nodig dat de nieuw te bouwen woningen - zowel huur als koop - zo veel mogelijk bij inwoners van onze eigen gemeente terechtkomen en bij voormalige inwoners die willen terugkeren. Tot nu toe was dat nauwelijks mogelijk vanwege landelijke wetgeving. Daarom is de VVD blij met het wetsvoorstel voor wijziging van de Huisvestingswet, waarmee het mogelijk wordt om een groot deel van de betaalbare woningen toe te wijzen aan eigen inwoners. Om dat te ondersteunen heeft de VVD in december 2021 een motie ingediend in de gemeenteraad, waardoor de gemeente Nijkerk er bij de minister en de Tweede Kamer op heeft aangedrongen deze nieuwe regels zo snel mogelijk in te voeren.”

CDA
,,Veel van onze eigen inwoners komen niet meer aan bod op de lokale woningmarkt. Vooral starters en mensen met een middeninkomen vallen vaak tussen wal en schip. Voor starters is er geen betaalbare woning meer te vinden, en mensen met een middeninkomen komen vaak niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen door stijgende prijzen ook steeds lastiger in de vrije sector een woning vinden. Daarom wil het CDA de komende jaren inzetten op het bouwen van betaalbare woningen. Sociale huurwoningen, maar ook betaalbare huur- en koopwoningen in de vrije sector. Dit doen we door strenge afspraken met projectontwikkelaars te maken. Een zelfbewoningsplicht voor betaalbare woningen vindt het CDA daarbij vanzelfsprekend: we bouwen betaalbare woningen voor onze inwoners, niet voor beleggers. Doorstroming op de woningmarkt stimuleren we door passende woningen voor senioren te bouwen, waardoor gezinswoningen vrijkomen. We willen inwoners van onze gemeente voorrang geven. Nieuwe wetgeving maakt dit mogelijk. Ook willen we nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk lokaal aanbieden, via lokale makelaars. Op die manier bouwen we niet voor de randstad, maar voor de lokale behoefte.”

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk. Op www.stadnijkerk.nl volg je donderdag 10 maart ook live het lijsttrekkersdebat.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie