Afbeelding
pixabay

Zorgen over verkeer en wateroverlast bij woningbouw in Nijkerkerveen

1 februari 2022 om 09:54 Politiek

NIJKERKERVEEN De afwikkeling van het verkeer en de verkeersveiligheid baren veel partijen in de Nijkerkse gemeenteraad zorgen als het gaat om de woningbouw in het derde deelplan voor Nijkerkerveen.

Daarnaast leven er bij partijen vragen rond de oplossing van de wateroverlast. In veel delen van Nijkerkerveen is er sprake van wateroverlast en men vindt dat de verdere woningbouw moet bijdragen aan het oplossen van dit probleem. 

WATEROVERLAST Een van de mogelijkheden is het ophogen van het gebied waar de toekomstige woningbouw is gepland. De vrees bestaat echter dat dit ten koste gaat van andere gebieden. Volgens wethouder Wim Oosterwijk heeft wateroverlast de volle aandacht van het college van burgemeester en wethouders. Hij verwacht dat het plan in totaliteit bijdraagt aan de verbetering van dit probleem.

BEHOEFTE In het plan wordt voorzien in de bouw van ongeveer 340 woningen. Ries van Elteren (De Lokale Partij) geeft aan het nog steeds een probleem te vinden dat de woningdichtheid naar 26,6 woningen per hectare gaat. Maar stemt toch in, gezien de behoefte aan woningen binnen de gemeente Nijkerk.

Niet alle gronden in het gebied zijn eigendom van de gemeente Nijkerk en de projectontwikkelaar. Volgens de wethouder hoeft dit geen beletsel te zijn voor de realisering van het plan. Mocht uiteindelijk geen overstemming worden bereikt met alle grondbezitters, dan is wellicht enige aanpassing in het stedenbouwkundig plan noodzakelijk. Daarmee komt hij dan terug naar de raad, maar Oosterwijk verwacht niet dat het om ingrijpende wijzingen gaat.

VERKEERSDRUK Veel aandacht wordt ook gevraagd voor de verkeersdruk op de Jacob Boerweg en de Laakweg, die nu al als onveilig worden ervaren. Er worden ook problemen voorzien bij de aansluiting van de Laakweg op de Amersfoortseweg. Volgens wethouder Wim Oosterwijk moet het verkeerskundig plan hierop antwoorden geven. Daarbij wordt uitgegaan van nu bekende cijfers, omdat vooraf nooit is te bepalen hoeveel mensen gebruikmaken van de auto of de fiets zodra de woonwijk is gerealiseerd.

De wethouder wil de communicatie rondom het plan niet beperken tot de omwonenden, maar wil iedereen die belanghebbend is bij het plan betrekken. Om goede communicatie werd ook nadrukkelijk gevraagd door alle partijen.

KRITIEK De meeste kritiek komt van de zijde van Ciska van Drie (CDA), die aangeeft dat ze graag een blij gevoel aan het plan had overgehouden, maar dat niet het geval is. Ze ziet nog veel haken en ogen aan de realisering en vindt dat niet alles even soepeltjes verloopt. Ze doelt daarmee op de aankoop van gronden, verkeer en verkeersveiligheid en de woningbouwpercentages.

Wethouder Oosterwijk vindt de kritiek jammer, omdat het volgens hem normaal is dat veel zaken uiteindelijk moeten worden meegenomen in het opstellen van een bestemmingsplan.

Door Wijnand Kooijmans

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie