Afbeelding
Pixabay

Nieuwe regels voor woningbouw op voormalig agrarisch terrein

Nieuwbouw

NIJKERK Bij toepassing van het functieveranderingsbeleid gaat, zo zegt wethouder Wim Oosterwijk, ook gekeken worden of bij het toestaan van woningbouw in ruil voor de sloop van agrarische gebouwen er een clustering van het aantal toegestane woningen kan plaatsvinden. Dit omdat nieuwbouw op veel plekken in het buitengebied minder wenselijk wordt gevonden. De gemeente wil hier het primaat van de landbouw ook behouden.

Indien clustering plaatsvindt en het gaat om de bouw van meer dan drie woningen kan ook de woonvisie van de gemeente van toepassing worden verklaard, waardoor aan de eisen rond sociale woningbouw moet worden voldaan. In de praktijk komt de bouw van een dergelijk aantal woningen echter weinig voor, zo is de ervaring van Oosterwijk. De eventuele woonclusters zouden moeten komen aan de randen van bestaande woonwijken.

Als voorbeeld noemt de wethouder een besluit van een agrariër aan de Palissaden die gebruikmaakt van een landelijke regeling om te stoppen. Voorwaarde is dat dit via een wijziging van het bestemmingsplan wordt geregeld. Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders heeft besloten hieraan mee te werken. De betreffende agrariër maakt voorlopig geen gebruik van de mogelijkheid om extra woningen te bouwen. Dat maakt dat de sloopmeters op zijn naam worden geschreven en hij deze in de toekomst kan verkopen of alsnog aanwenden om het toegestane aantal extra woningen te realiseren. 

Om voor de landelijke regeling in aanmerking te komen, moet alle voormalige agrarische bebouwing worden gesloopt. Het overgrote deel van de bebouwing is overigens al afgebroken.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie