Afbeelding
pixabay

Vrees voor verkeersdrukte door 340 nieuwe woningen in Nijkerkerveen

21 januari 2022 om 14:00 Nieuwbouw

NIJKERKERVEEN De gemeente Nijkerk wil in gesprek met de belanghebbenden bij de geplande bouw van rond de 340 woningen in Nijkerkerveen. Het liefst fysiek als dat kan binnen de geldende coronamaatregelen. Nu is er veelal individueel gereageerd op ingebrachte bezwaren en dat leidt volgens wethouder Wim Oosterwijk tot vertraging in de plannen.

Er is flinke kritiek vanuit Nijkerkerveen op het plan. Zo voelt één familie zich overvallen door de wijze waarop ze zijn benaderd. Volgens hen werd aangegeven dat wanneer ze niet willen verkopen er een onteigening zou plaatsvinden. Volgens de wethouder overigens een middel waar als laatste naar wordt gegrepen. De van hen benodigde grond is vooral bestemd voor de aanleg van een waterpartij en een looproute. Indien niet tot overeenstemming wordt gekomen, zal worden gekeken of het plan moet worden aangepast.

BEZWAREN Overigens heeft de betrokken familie aangegeven dat, hoewel niet hun voorkeur heeft, zij bereid zijn tot verkoop over te gaan als ze in voldoende mate schadeloos worden gesteld. Bezwaren bestaan ook tegen het aantal woningen dat in de sociale sector wordt gebouwd. Volgens bezwaarden heeft dit consequenties voor het karakter van hun woonomgeving. Ook is er bezwaar ingediend dat de woningbouw nadelige effect zou hebben op de parkeermogelijkheden en de verkeersstromen. Er wordt gevreesd dat de verkeersproblematiek op de Laakweg verder zal toenemen. Daarnaast worden aanvullende voorzieningen gemist.

Er wordt gevreesd dat de verkeersproblematiek op de Laakweg verder zal toenemen

GESPREKKEN Volgens wethouder Oosterwijl is 98 procent van de benodigde gronden in eigendom. Verwacht wordt dat met een deel van de belanghebbenden met wie gesprekken worden gevoerd overeenstemming wordt bereikt. Er bestaat dringend behoefte aan woningen. Daarom is in het dorpse deel van het plan het aantal woningen per hectare verhoogd van 24 naar 26,6 woningen. In het landelijk deel gaat het om 15 woningen per hectare, waar dit in het verleden 10 was.

VERKEER De zorgen rond het verkeer worden gedeeld door wethouder Wim Oosterwijk. Er moet wat hem betreft daarom nadrukkelijk worden gekeken of aanpassingen van bestaande wegen noodzakelijk zijn. Binnen het plan gaat op de wegen een maximum snelheid van 30 kilometer per uur gelden. In verband met de afwikkeling is nadrukkelijk ook gekeken naar een ontsluiting in noordelijke richting, om de Laakweg te ontlasten. De fietssnelroute gaat niet door het nieuwe woongebied voeren, maar via de Jacob de Boerweg.

In het plan is veel water opgenomen. Dit biedt mede een oplossing aan bestaande problemen rond de waterhuishouding in een ander deel van Nijkerkerveen. Het Waterschap Vallei en Veluwe is om deze reden ook bij het plan betrokken.

VOORZIENINGEN Extra voorzieningen in Nijkerkerveen zijn nodig, gezien de toename van het aantal woningen. Het is echter de bedoeling om deze voorzieningen in het centrum van Nijkerkerveen te realiseren en niet binnen het plan dat nu wordt ontwikkeld. Het kan daarbij onder meer gaan om de school, maar ook om sportvoorzieningen. Door de koopgarant regeling ziet Oosterwijk kansen voor starters zich hier te vestigen. 

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie