Afbeelding
Harry Koelewijn

‘Nijkerk groeit komende twintig jaar met 10.000 inwoners’

21 december 2021 om 16:14 Nieuwbouw

NIJKERK De komende twintig jaar neemt het aantal inwoners van de gemeente Nijkerk toe met naar schatting tienduizend mensen. Dat betekent dat er gezocht moet worden naar locaties voor toekomstige woningbouw.

Dat zegt wethouder Wim Oosterwijk naar aanleiding van de notitie die is opgesteld rond de concept-omgevingsvisie tot 2040 en de concept-mobiliteitsvisie Nijkerk. Met de verwachte toename komt het totaal aantal inwoners van de gemeente uit op zo’n 54.000.

KEUZES Naar aanleiding van de notitie wil het college in januari met de raad in gesprek over enkele belangrijke onderdelen uit de conceptvisies. Het gaat dan om de voorstellen over de woningbouwopgave en de daarmee samenhangende thema’s werken, mobiliteit en voorzieningen. De uitkomsten worden meegenomen in de uiteindelijke conceptvisies. ,,Er moeten keuzes worden gemaakt”, zo Oosterwijk.

Over tien jaar heeft Nijkerk nieuwe locaties nodig voor de woningbouw

NIEUWE LOCATIES Over tien jaar heeft Nijkerk nieuwe locaties nodig voor de woningbouw. Dat is mede gebaseerd op de afspraak in de woonvisie dat per jaar gemiddeld 250 woningen worden gebouwd. Het aantal van tienduizend inwoners extra is gebaseerd op de verwachting dat er net iets minder dan twee mensen per woning gehuisvest gaan worden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft drie locaties voor toekomstige woningbouw genoemd. De eerste is gelegen in de omgeving van Nijkerkerveen, de tweede over het spoor richting de Oude Amersfoortseweg. De derde locatie ligt bij het denkbeeldige station Corlaer. Het is een wens van veel partijen dat hier een extra treinstation komt.

Voor Hoevelaken vindt het college een nieuwe locatie niet noodzakelijk. Dit gezien de plannen die er al langere tijd bestaan voor woningbouw in het project Klaarwater. Ook wordt gekeken naar locaties voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. ,,Ook daaraan gaat behoefte bestaan.”

We weten dat hoe concreter plannen worden, hoe meer reacties er komen

INFRASTRUCTUUR Van belang is ook de aanpak van de infrastructuur. De ontsluiting van kernen moet worden verbeterd voor zowel fiets- als autoverkeer. Mogelijkheden worden gezien aan de rand van Nijkerk. In Hoevelaken moet worden gekeken of een betere ontsluiting via de snelweg of over deze weg moet worden gerealiseerd.

Volgens Oosterwijk zijn er alleen nog maar lijnen getekend en staat niets definitief vast. Daarnaast moet het voorzieningenniveau worden uitgebreid. Onder meer als het gaat om sportvoorzieningen. Er is wat dat betreft een stip op de horizon gezet. Met de notie worden plannen concreter. ,,We weten dat hoe concreter plannen worden, hoe meer reacties er komen. Dat vinden we als college juist heel prettig. Het gaat namelijk van de toekomst van de woon- en leefomgeving van ons allemaal. Daar mogen wij best een intensief gesprek met elkaar over voeren.”

Afhankelijk van het gesprek met de gemeenteraad wordt bepaald wanneer de beide conceptvisies aan inwoners, bedrijven en andere betrokkenen worden gepresenteerd. Er worden aparte inspraakmomenten gehouden voor Hoevelaken, Nijkerkerveen, Nijkerk en het landelijk gebied.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie