Mariëlle Broekman-van der Pers, Harke Dijksterhuis, Gerard Renkema, Nadya Aboyaakoub-Akkouh en Wim Oosterwijk blikken terug op hun bestuursperiode.
Mariëlle Broekman-van der Pers, Harke Dijksterhuis, Gerard Renkema, Nadya Aboyaakoub-Akkouh en Wim Oosterwijk blikken terug op hun bestuursperiode. Paula Vaarkamp

College blikt terug op bestuursperiode: ‘Hard gewerkt om de verbinding te behouden’

26 januari 2022 om 10:00 Politiek Kiezen voor Nijkerk - gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK Op woensdag 12 januari 2022 verzamelden burgemeester en wethouders zich om terug te blikken op hun bestuursperiode van de afgelopen vier jaar. Aan de hand van diverse thema’s bespraken zij de punten die hoog op de agenda stonden.

Aan tafel zitten burgemeester Gerard Renkema en wethouders Nadya Aboyaakoub-Akkouh (PRO21), Harke Dijksterhuis (ChristenUnie-SGP), Wim Oosterwijk (ChristenUnie-SGP) en Mariëlle Broekman-van der Pers (VVD).

Corona
Het onderwerp dat de laatste twee jaar onvermijdelijk was tijdens besluitvorming van vele relevante onderwerpen, is corona. Renkema: ,,De impact is groot, maar de waardering voor wat mensen ondanks de omstandigheden voor elkaar kregen, is misschien wel groter.”

Volgens de burgermeester zijn we als Nijkerkse samenleving, zeker in de beginfase, naast elkaar gaan staan en meer naar elkaar gaan omkijken. ,,We boden elkaar hulp waar nodig, wat resulteerde in spontane acties. Dat was mooi om te zien. Ook als college konden we nog veel realiseren. Daar ben ik trots op. We bleven gedisciplineerd en hebben er alles aan gedaan om de continuïteit erin te houden. Hier heeft ook de gemeenteraad een grote positieve bijdrage aan geleverd.”

We boden elkaar hulp waar nodig, wat resulteerde in spontane acties

Broekman- van der Pers vult aan: ,,Als college delen we een enorme verantwoordelijkheid en we hebben die dan ook genomen. Dat vind ik bijzonder. Een groot deel functioneerden we in crisistijd. Op alle mogelijke manieren hebben we constant geprobeerd om te blijven functioneren en hebben we ongelooflijk hard gewerkt om de verbinding te behouden.”

Ondermijning
Op het gebied van ondermijning zijn mooie stappen gezet, mede door extra inzet op onderzoek. Renkema: ,,Uit politiecijfers bleek onder meer dat criminelen hun werkterrein hebben verlegd. Eerst opereerden zij vooral door middel van woninginbraken en fietsendiefstal, maar in de afgelopen jaren zagen we dat zij steeds actiever werden in de digitale criminaliteit. Hier hebben we zo snel mogelijk op ingespeeld. Politie heeft veel ingezet op digitale recherche, wat resulteerde in nieuwe informatie en aanhoudingen.”

Naast digitale criminaliteit, stond ook drugscriminaliteit hoog op de prioriteitenlijst. ,,Hier zijn extra inspanningen gedaan, met name door interventies. We hebben meerdere panden gesloten waar drugscriminaliteit plaatsvond, zoals wietkwekerijen, maar ook druglaboratoria voor synthetische drugs. Meld Misdaad Anoniem heeft ons hierbij geholpen”, zegt Renkema. 

Dijksterhuis vult aan: ,,Naast sluiting van panden, richtten we ons tot jongeren. Wat zijn de gevolgen van drugsgebruik?” Het is belangrijk dat die bewustwording vroeg begint, vindt Aboyaakoub-Akkouh: ,,Door gesprekken met leerlingen van middelbare scholen, ontdekten we dat veel van hen wel weten dat het niet hoort. Toch zien ze het gebeuren, ook op school. Scholen pakken hun verantwoordelijkheid door voorlichting te geven aan leerlingen en hun ouders.”  

Er wordt nog te veel misbruik gemaakt van zorgsubsidies

Aanvullend op ondermijning, vindt Renkema dat er stappen gemaakt moeten worden op het gebied van zorgfraude. ,,Er wordt nog te veel misbruik gemaakt van zorgsubsidies. We zien bijvoorbeeld dat mensen geld voor dagbesteding niet goed uitgeven, waardoor mensen die écht hulp nodig hebben, deze hulp niet krijgen. De echte aanpak hiervan zit nog in de beginfase, maar het zou mooi zijn als dit verder uitgebreid kan worden.”

Jongeren, sport & cultuur
Terugkijkend op afgelopen bestuursperiode, is Aboyaakoub-Akkouh tevreden. ,,We wilden een nieuw jeugdbeleid maken, waarin we beter kijken naar wat jongeren echt willen. Dat hebben we gedaan. We stelden samen met de samenleving een integraal jeugdprogramma op met allerlei relevante onderwerpen: van gezondheid tot veiligheid en van cultuur tot sport. De impact van corona was groot, maar ondanks dat, bleven we veel gesprekken voeren met onze jongeren.”

Aboyaakoub-Akkouh merkt op dat veel mensen erop uit trokken. ,,Interesse in de Nijkerkse buitenruimte belandde in een stroomversnelling. De klompenpaden werden ontdekt, talloze ommetjes zijn gemaakt. Cultureluur werd in het leven geroepen: een programma over cultuur in de gemeente Nijkerk. We waren met zijn allen veel meer buiten. Deze periode is ook in de nieuwe visie van integrale openbare ruimte vastgesteld, met input vanuit de samenleving.”


Foto: Paula Vaarkamp

Woonbeleid
Een ander thema waar het college met een goed gevoel op terugkijkt, is het woonbeleid. Oosterwijk: ,,Dat daar iets moest gebeuren, was duidelijk. Ik ben blij dat dit uiteindelijk ook is gelukt. Meerdere plannen voor woningbouw werden gereed gemaakt, in alle kernen van de gemeente: Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Dit resulteert de komende tien jaar in meer dan 3000 woningen.”

Het is de bedoeling dat straks alle scholen gerenoveerd of nieuwbouw zijn

Enkele plannen moeten nog door de gemeenteraad, maar over een groot deel van de projecten is positief besloten. ,,Daar zijn we erg trots op”, zegt Oosterwijk, die hoopt dat in de jaren die volgen, tijd en geld gestoken wordt in bereikbaarheid. ,,Dat is belangrijk om groei te blijven faciliteren. We willen weggedeeltes toevoegen aan de huidige structuur en meer aandacht geven aan een grotere rol van de fiets in de bereikbaarheid. Ook dient er gekeken te worden naar het OV. Daarnaast investeerden we in de openbare ruimte: alle drie de centra zijn onder handen genomen. Komende periode is het Plein in Nijkerk aan de beurt. Hier ligt al een mooi ontwerp voor klaar. Het Plein wordt volledig opnieuw ingericht, met meer ruimte en logica voor waar mensen bijvoorbeeld moeten lopen en fietsen.”

Aboyaakoub-Akkouh: ,,Op onderwijshuisvesting hebben we ook veel gewonnen. We leverden een aantal nieuwe scholen op en hebben oude scholen gerenoveerd. Hier willen we komende periode in blijven investeren. Het is de bedoeling dat straks alle scholen gerenoveerd of nieuwbouw zijn.”

Waar Oosterwijk zich bezighoudt met het uitvoeren van woonprojecten, richt Dijksterhuis zich vooral op het woonbeleid. ,,We bouwen woningen met oog op startende woningzoekers, mensen met een zorgvraag en ouderen. Dan moeten de woningen wel betaalbaar zijn. In ons nieuwe woonbeleid legden we vast dat projectontwikkelaars verplicht zijn om 35 procent van hun woningen in de categorie ‘sociale huurwoningen’ te bouwen. Daarnaast dient 25 procent in het middensegment, met een koopprijs tot 3,5 ton gebouwd te worden.”

Duurzaamheid
Dijksterhuis zag de vraag naar specifiek duurzame woningen toenemen. ,,Onlangs realiseerden we daarom een tweede tiny house project in Corlaer, naast het zwembad. Hier komen uiteindelijk 80 huurwoningen te staan, voor onder andere starters, maar ook mensen die tijdelijk een huis nodig hebben. Ik ken geen andere gemeente in Nederland waar nu zo veel tiny houses staan als in Nijkerk.”

Ik ken geen andere gemeente in Nederland waar nu zo veel tiny houses staan als in Nijkerk

Naast tiny houses, boog Dijksterhuis zich over energieverbruik. ,,We maakten een routekaart met een nieuw energiebeleid. We streven ernaar om in 2050 volledig energieneutraal te zijn als gemeente. Dit betekent dat we ons energieverbruik ten opzichte van 2017 met 50 procent moeten verminderen. Hiervoor is een grote gedragsverandering nodig, die begint bij bewustwording. Ook willen we in 2050 alle gebruikte energie duurzaam opwekken, bijvoorbeeld met zonne- en windenergie.”

Economie & verbinding
Volgens Broekman-van der Pers is er veel tijd en aandacht besteed aan verbinding in Nijkerk. ,,We zochten constant naar nieuwe samenwerking. Niet alleen met andere gemeentes, maar ook met ondernemers. Dat is goed gelukt. Zo is de BIZ (bedrijveninvesteringszone) Hoevelaken echt een succes van de ondernemers, waarbij de gemeente ondersteunde waar nodig was. Food Academy Nijkerk is hier ook een goed voorbeeld van. Door ondernemers en het onderwijs bij elkaar te brengen en die samenwerking te faciliteren, zijn er goede praktische opleidingen in de foodbranche ontwikkeld, en kunnen leerlingen direct stage lopen bij aangesloten bedrijven.”

We willen mensen het gevoel geven dat wij ze meteen opnemen in onze samenleving

Graag had Broekman-van der Pers meer aandacht besteed aan de concrete vertaling van het evenementenbeleid. ,,We maakten een nieuw evenementenbeleid, in samenspraak met inwoners, organisatoren en ondernemers dat er onder meer voor zorgt dat we tijdig met organisatoren om tafel gaan om te overleggen over wat kan en wat niet. We proberen alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, waarbij het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven over het proces.” 

Ook is er veel aandacht besteed aan nieuwkomers in Nijkerk. ,,We willen mensen het gevoel geven dat wij ze meteen opnemen in onze samenleving, bijvoorbeeld door ze te helpen aan een stage. Dat proces verliep goed en is waardevol voor wat komen gaat. “

Daarnaast werd een nieuwe visie voor de vrijetijdseconomie ontwikkeld. ,,Uiteraard ook samen met de ondernemers”, zegt Broekman-van der Pers. ,,Wij vinden het belangrijk dat de vrijetijdseconomie meer is dan alleen toerisme en recreatie. Het verbindt verschillende beleidsthema’s, gaat over bewoners en bezoekers en draagt bij aan het welzijn van bezoekers en een vitale economie.”

Door Paula Vaarkamp

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie