Afbeelding
Van Bokhorst Architecten BNA

Felle discussie rond kaders voor Poort naar Hoevelaken

Nieuwbouw

NIJKERK Een aanpassing van de kaders voor het plan voor de Poort naar Hoevelaken heeft tot een felle discussie geleid binnen de gemeenteraad van Nijkerk. VVD en De Lokale Partij stemden tegen de wijziging van de kaders. Voor de laatste partij was het reden om tegen het gehele voorstel te stemmen.

Het amendement werd ingediend door Hilbrand Rozema (ChristenUnie/SGP), mede namens de fracties van PRO21 en het CDA. Volgens Rozema zijn de kaders zoals die door het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld niet op alle punten helder of voldoende transparant. Onder meer ten aanzien van inspraak, verkeer en inpasbaarheid in de omgeving.

KERKTOREN Voor de drie betrokken partijen is het van belang dat de kerktoren van de Hervormde kerk niet als referentiepunt uit het oog mag worden verloren. Daardoor wordt verwacht dat in een definitieve voorstel onderbouwing wordt gegeven aan de wenselijkheid van de gekozen hoogte en bouwmassa en of deze passend is in de omgeving.

WONINGEN Het aantal van 47 woningen dat wordt genoemd in de kaders die zijn opgesteld door het college is wat Rozema betreft niet heilig. Dat zouden er, om tot een hoogwaardig plan te komen, ook een aantal minder kunnen zijn. Maar als blijkt dat er 53 woningen kunnen worden gebouwd, dan zullen de drie partijen zeker geen ‘nee’ tegen zeggen. Een goede inpassing weegt voor hen zwaar.

De drie partijen willen ook dat specifiek aandacht wordt besteed aan de impact van het plan ten aanzien van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. Ook moet zorgvuldig aandacht worden besteed aan een goede participatie van omwonenden en belangstellenden.

ENERGIENEUTRAAL De partijen willen dat ten aanzien van duurzaamheid het plan minimaal energieneutraal wordt. Maar ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor houtbouw. Ten aanzien van de inspraak stelt wethouder Wim Oosterwijk dat het belang van direct omwonenden zwaarder weegt voor het college dan van diegenen die er in drie seconden langs rijden. De partij wil bijvoorbeeld ook niet dat vooraf te veel wordt gestuurd op bijvoorbeeld de keuze van materialen. Ze wordt gesteund door Jacqueline Doppenberg (VVD) die tegen het amendement is, maar uiteindelijk niet tegen het plan wil stemmen.

KADERS Tegenstand kwam vooral van de zijde van Ruby van den Hoek-Horst. Zij vindt dat de kaders die in het amendement zijn gesteld het geheel alleen maar onduidelijker maken. Er is vooral vrees dat het aantal van 47 woningen niet wordt gehaald en daarmee ook niet het aantal sociale huurwoningen. De referentie met de kerk mag volgens haar niet boven het gewenste aantal woningen gaan.

Alle partijen onderstrepen het belang van woningbouw. Zeker op de plek die er al jaren verpauperd bij ligt en niet als een visitekaartje van Hoevelaken kan worden gezien. Oosterwijk geeft aan uit de voeten te kunnen met het amendement.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie