Niels Staal voert bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, de kieslijst van de VVD Nijkerk-Hoevelaken aan.
Niels Staal voert bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, de kieslijst van de VVD Nijkerk-Hoevelaken aan. VVD Nijkerk-Hoevelaken

VVD Nijkerk-Hoevelaken presenteert verkiezingsprogramma

9 november 2021 om 11:00 Politiek Kiezen voor Nijkerk - gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK De VVD heeft als eerste partij in de gemeente Nijkerk het verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lijsttrekker is Niels Staal.

De VVD wil een gemeente die werkt voor en en met de inwoners. Een inclusieve gemeente waar iedereen naar behoefte volwaardig kan deelnemen en naar vermogen kan bijdragen aan de samenleving. Met een prettige woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente waar de straten schoon zijn, geen wateroverlast is, kinderen veilig naar school kunnen en waarbij dicht bij huis passende zorg kan worden verleend.

Wat de VVD betreft worden er 5000 nieuwe woningen gebouwd in twintig jaar

5000 WONINGEN Wat de VVD betreft worden er 5000 nieuwe woningen gebouwd in twintig jaar. Een hoger bouwtempo kan wat de liberalen betreft goed zijn om kansen te pakken, maar het moet wel met behoud van kwaliteit gebeuren. Gebouwd moet worden voor senioren en starters, om zo een betere doorstroming op de arbeidsmarkt te bereiken. Bij de woningbouw moet 35 procent sociale woningbouw zijn en 25 procent voor de middeninkomens. Volgens de VVD moet gekeken worden naar mogelijkheden voor kangoeroewoningen (een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak, red) en (pre)mantelzorgwoningen via een eenvoudige vergunning. Bij de inwoners moet worden opgehaald aan welk soort woningen behoefte bestaat.

STATION CORLAER De VVD wil met buurgemeente Putten in gesprek gaan over de ontsluiting van hun dorp naar rijksweg A28. Er moet onderzoek komen naar een betere ontsluiting met het openbaar vervoer richting Barneveld en de overige gemeenten in de Food Valley. Ingezet wordt op een extra station Corlaer en op de ondertunneling van de spoorwegovergang in de Spoorstraat.

Ingezet wordt op een extra station Corlaer en op de ondertunneling van de spoorwegovergang in de Spoorstraat

Met het bedrijfsleven moet worden samengewerkt om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Er moeten laadpalen voor elektrische fietsen komen in de centra, vindt de VVD. Binnen de wet moet de gemeente zoveel mogelijk opdrachten geven aan lokale ondernemers. Winkelen in de eigen winkelgebieden moet worden gestimuleerd, zowel fysiek als digitaal. Leegstand in de centra moet worden bestreden door het mengen van functies als wonen, werken, detailhandel en horeca. De recreatie moet worden gestimuleerd.

UITGAAN Er moet ruimte worden gegeven aan particuliere initiatieven voor zaken als een bioscoop en alcoholvrije uitgangsgelegenheden voor de jeugd onder de achttien jaar. Gestimuleerd moet worden dat evenementen in alle kernen, zoals de Boerenmaandag in Nijkerk en de Dorpsdag in Hoevelaken, georganiseerd blijven worden in alle kernen. 

SCHOLEN Boeren moeten niet onnodig worden gehinderd in hun bedrijfsvoering. Duurzame veehouderij moet worden gestimuleerd. Bij problematische schulden moet in een vroeg stadium voor hulp worden gezocht. Bij het aannemen van een betaalde baan mag men er niet qua inkomen op achteruit gaan. Er moet een vrije schoolkeuze zijn. Scholen hebben volgens de VVD een taak als het gaat om het vroegtijdig signaleren van alcohol- en drugsgebruik, radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. Politie en boa’s moeten zichtbaar zijn op straat. De kosten van handhaving worden verhaald op diegenen die de schade veroorzaken.

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk. Rechtstreeks uw mening geven in de verkiezingspoll kan hier.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie