Afbeelding
Archief

Zo denken jullie over de Nijkerkse politiek: eerste resultaten van de verkiezingspoll

Politiek Kiezen voor Nijkerk - gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK De eerste resultaten van de verkiezingspoll die ’Kiezen voor Nijkerk’ houdt onder de inwoners van de gemeente Nijkerk zijn bekend. Opvallend is dat veel invullers aangeven zich betrokken te voelen bij de gemeente. Tegelijkertijd wordt ook aangegeven dat de politiek die betrokkenheid onvoldoende benut om de inwoners te betrekken bij de ontwikkelingen in de gemeente.

,,Als bewoners of ondernemers wensen hebben, luister en denk mee, hou niet vast aan oude protocollen maar leef in deze tijd. We moeten vooruit”, is een van de commentaren. Iemand anders reageert: ,,Maak haast met plannen. Een inventarisatie m.b.t. speelplekken duurt al meer dan een jaar, Plannen Paasbos duren nog jaren, de verbeterde communicatie m.b.t. meldingen heb ik nog niet gemerkt helaas.”


PRIORITEITEN In de poll wordt ook gevraagd naar de prioriteiten die de inwoners van onze gemeente stellen voor de komende jaren. Daarbij zijn de volgende tussentijdse resultaten te melden:
- 58% van de inwoners legt prioriteit bij Bouwen en Wonen,
- 38% van de inwoners vindt dat er aandacht moet zijn voor Openbare Orde en Veiligheid, dat is meestal de tweede keus omdat ze eerder kozen voor Bouwen en Wonen,
- 25% van de inwoners hebben Duurzaamheid en Klimaat als eerste aandachtspunt voor de komende jaren,
- 20% van de invullers vragen aandacht voor het Ouderenbeleid.

Voor de oplettende lezer: de percentages tellen op tot boven de 100 procent, dat komt omdat iedereen twee keuzes mag invullen dus het totaal van alle keuze kan tot 200 procent oplopen. 

Interessante commentaren bij deze prioriteitsstellingen:
- ,,Als jongere weet ik niet wanneer ik eindelijk een woning kan kopen”.
- ,,Alle onderwerpen zijn met elkaar verweven. Een kapstok om de verschillende onderwerpen aan op te hangen is een eerste vereiste.”
- ,,Hoevelaken veroudert. de jongeren worden weggejaagd omdat er geen betaalbare koop en huurwoningen (geen sociale huur want als je werkt verdien je daar al te veel voor maar voor koop weer te weinig) voor ze zijn.”
- ,,Het tekort aan woningen is tot onaanvaardbare aantallen opgelopen. Veiligheid Paasbos verdient bijzondere aandacht.”

KIEZEN VOOR NIJKERK De Stad Nijkerk, A1 mediagroep, Bibliotheek Nijkerk en Nijkerk.nieuws.nl hebben de handen ineen geslagen in een gezamenlijk initiatief. De vier organisaties in Nijkerk beogen de berichtgeving rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 te bundelen en daarmee de inwoners van de gemeente Nijkerk bewuster te laten kiezen.

POLL Om gerichter het debat met de politieke partijen aan te gaan willen ze graag van jou weten wat de komende jaren de prioriteiten zouden moeten zijn in onze gemeente. Vandaar dat je van harte wordt uitgenodigd om deze poll in te vullen. 

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk.

advertentie
advertentie