Afbeelding
Pixabay

Geen extra belastingstijging inwoners gemeente Nijkerk

25 september 2021 om 12:05 Politiek

NIJKERK Inwoners van de gemeente Nijkerk worden in 2022 niet geconfronteerd met een extra stijging van de belastingen. Deze worden alleen verhoogd met het indexeringscijfer. Dat blijkt uit de begroting voor komend jaar die sluitend is.

Door Wijnand Kooijmans

Bij de presentatie van de voorjaarsnota zag het financieel er niet goed uit voor de gemeente, uitgegaan werd van een tekort van rond de twee miljoen. Maar inmiddels is het tij gekeerd, vooral door extra geld van het Rijk dat de gemeente ontvangt voor de tekorten in de jeugdzorg. Dat betekent dat de begroting niet alleen sluitend is maar er ook nog een reserve is van enkele honderdduizend euro’s. 

GEVOLGEN Toch is het niet alleen maar zonneschijn, zo bleek tijdens de presentatie van de begroting uit de woorden van wethouder Wim Oosterwijk, die de financiële touwtjes in handen heeft. Dat ziet het onder meer in het feit dat niet bekend is wat de herziening van het Gemeentefonds voor Nijkerk met zich meebrengt. Het laatste bericht was in dat opzicht niet positief. De eventuele gevolgen zijn niet meegenomen in de begroting voor komend jaar omdat er nog geen definitief besluit is genomen en hierover nog druk wordt onderhandeld. In overleg met de provincie Gelderland zijn wel de extra gelden voor de jeugdzorg in de begroting meegenomen.

Oosterwijk is blij dat de begroting met een positief saldo kan worden gepresenteerd. ,,Dat betekent dat we richting de toekomst niet met een saldo van nul behoeven te beginnen. Dat betekent niet dat er volop tevredenheid is. Naast de eventuele korting op de uitkeringen uit het gemeentefonds, vallen vaak ook de kosten binnen het sociaal domein vaak tegen. Er is geen reden achterover te gaan leunen.” 

LAATSTE BEGROTING Het is de laatste begroting die het huidige college van burgemeester en wethouders heeft opgesteld. ,,We zijn blij dat we de gemeente financieel zo achter kunnen laten. De verdere discussie is aan het nieuwe college, hoe dat er ook gaat uitzien. Voor hen speelt vooral de vraag hoe Nijkerk zich gaat ontwikkelen. Er liggen vragen rond woningbouw maar ook veiligheid. Maar we geven geen negatieve bruidsschat aan hen mee al is die schat fragiel.”

Anders is deze zorg straks niet meer betaalbaar.

Veel geld wordt uitgegeven aan jeugdzorg. Wethouder Nadya Aboyaakoub gaat er vanuit dat de extra financiële middelen van het Rijk structureel zijn. ,,Dat is ook nodig om de tekorten in de toekomst op te kunnen vullen. We moeten zorgen voor goede tarieven maar ook kijken waarom zo veel jeugd in GGZ-projecten zit, waarom ouders het niet alleen af kunnen.” Duidelijk is dat de gewenste 2,6 miljoen aan bezuinigingen binnen het sociaal domein niet wordt gehaald. Het gaat om een bedrag van 625.000 euro dat niet aan bezuinigingen wordt behaald. De instroom naar vooral de jeugdzorg gaat onverminderd voort. Aboyaakoub geeft aan dat in de toekomst de gewenste bezuinigingen wel moeten worden gehaald. ,,Anders is deze zorg straks niet meer betaalbaar.”

PAASBOS Wethouder Oosterwijk verwacht dat nog in de huidige periode tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een plan kan worden gepresenteerd voor de aanpak van de wijk Paasbos. Dat staat los van het plan van aanpak voor de bestrijding van de overlast. ,,We zijn met de plannen bezig maar zitten met de vraag wat het realiteitsgehalte daarvan is, met name financieel. We willen ook geen verwachtingen wekken die we niet gestand kunnen doen.”

Ten aanzien van de wens van een eigen ambulancepost in Nijkerk zegt wethouder Harke Dijksterhuis dat de aanrijtijden steeds beter worden gehaald als gevolg van de bezetting van de ambulancepost in Terschuur. ,,Als je het gewenste doel haalt heb je geen ambulancepost in Nijkerk zelf nodig. Maar we zitten nog niet op het gewenste niveau. Binnenkort hebben we hier weer overleg over.” Als het gaat om de plaatsing van AED’s heeft Dijksterhuis het idee dat deze regelmatig worden aangeschaft en men op schema ligt als het gaat om een dekkend aanbod binnen de gehele gemeente te realiseren. Mede door de subsidie die de gemeente heeft gegeven voor beheer en onderhoud welke ook in 2022 nog in de begroting staat.

TEVREDEN Het college is tevreden wat in de afgelopen jaren is bereikt. ,,Met deze begroting kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeente een plezierige gemeente blijft om in te wonen, te werken, te ondernemen en
te verblijven.” Er liggen echter tot de verkiezingen nog de nodige werkzaamheden op het pad van het college. Harke Dijksterhuis: ,,k heb het idee dat we nog nooit zo druk geweest als nu.” Zaken die nog aandacht vragen zijn onder meer duurzaamheid, woningbouw, de bezuinigingen op het sociaal domeinen de omgevingswet.”

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie