Afbeelding
Pixabay

Plan voor drie nieuwe woningen aan Nieuwe Kerkstraat in Nijkerkerveen

4 november 2022 om 08:55 Nieuwbouw

NIJKERKERVEEN Met het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Kerkstraat 18 wil het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders de bouw van drie woningen op dit en het aangrenzende perceel mogelijk maken.

Onderdeel is een grondruil tussen de initiatiefnemer van de bouw en de gemeente. Hierdoor wordt het mogelijk om enkele maatregelen te treffen die voor minder wateroverlast zorgen. Daarnaast biedt de ruil mogelijkheden voor maatschappelijke activiteiten die, gezien de uitbreiding van Nijkerkerveen, op termijn wellicht mogelijk zijn.

GEEN MANEGE Op de betreffende locatie is momenteel een manege met bedrijfswoning toegestaan op basis van het geldende bestemmingsplan. Er zijn meerdere redenen waarom het college van deze bestemming af wil. In de omgeving bevinden zich bestaande woningen waarvoor een manege overlast kan veroorzaken. Daarnaast zijn de gronden in de omgevingsvisie 2040 aangeduid als een mogelijke woningbouwlocatie. De derde reden is dat door de wijziging van de bestemming een grondruil kan plaatsvinden ten behoeve van de eventuele uitbreidingsruimte voor Veensche Boys.

GROEN MOET BLIJVEN Het gaat om de bouw van drie vrijstaande woningen, bestaande uit één woonerf met twee woningen en een afzonderlijk woonerf voor één woning. Er wordt gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing. De ecologen van de Omgevingsdienst De Vallei gaan akkoord met het plan onder de voorwaarde dat de beplantingsstrook tussen de kavels aan de west- en oostzijde en de aangrenzende watergangen behouden blijven. Anders zou onderzoek moeten worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen, de das en alpenwatersalamander. Het college zegt dat het inrichtingsplan hiervoor voldoende waarborgen biedt.

Gezien de al lang lopende gesprekken over het plan stelt het college dat niet hoeft te worden voldaan aan de woonvisie die nadien is vastgesteld door de raad. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. In die periode kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. Gesprekken met omwonenden hebben geleerd dat bij hen geen bezwaren bestaan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie