Een voorbeeld van een blaashal.
Een voorbeeld van een blaashal. Archieffoto

Hoevelakense sportclubs pleiten voor een tweede blaashal, in hun dorp

15 maart 2023 om 12:33 Sport Tips van de redactie

NIJKERK De korfbal- en hockeyclubs pleiten voor de komst van ook een blaashal in Hoevelaken. Maar in een voorstel van het college van burgemeester en wethouders meent men te volstaan met het plaatsen van alleen een blaashal in Nijkerk.

Een blaashal is een koepelvormige, opgeblazen, elastische ruimte die aan de grond is verankerd en wordt opgeblazen door perslucht. Door een blaashal te plaatsen, kan er ook in de winter op deze locatie worden getraind. De komst van één of twee blaashallen heeft de nodige voeten in de aarde ten aanzien van de exploitatie, zo werd duidelijk tijdens een beeldvormende commissievergadering. Het college gaat er vanuit dat door de verenigingen is toegezegd dat zij grotendeels de exploitatie voor hun rekening nemen. Tijdens de vergadering werd echter duidelijk dat de verenigingen daar zelf vraagtekens bij zetten. Zij zien het liefst dat de blaashal wordt geëxploiteerd door Optisport en door hen wordt gehuurd. 

De beide korfbalverenigingen zien niet in hoe zij de kosten, door hen berekend op 60.000 euro per jaar aan energielasten, kunnen ophoesten. Naast het gebruik door korfbal- en hockeyclubs moet ook het bewegingsonderwjs van de blaashal gebruik gaan maken.

UITBREIDING IS NODIG

Kinderen in de leeftijd van vijf tot tien jaar doen vrijwel allemaal aan sport in verenigingsverband. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de gemeente Nijkerk is uitgevoerd. Het gaat om een percentage van tussen de tachtig en vijfentachtig procent. Daar staat tegenover dat vanaf het bereiken van de puberteit jongeren vrijwel massaal afhaken. Zij kiezen voor een bijbaantje of andere activiteiten. De verwachting is daarnaast dat senioren een groter beroep gaan doen op sportaccommodaties. Voor de toekomst wordt verwacht dat het huidige aantal sportaccommodaties in de gemeente Nijkerk met twintig procent moet worden uitgebreid.

BLAASHAL

Om het tekort op korte termijn op te vangen wordt de blaashal gezien als een optie. Mede omdat de kosten hiervan een half miljoen euro bedragen en een sporthal 6,5 miljoen aan investeringen vergt. Met de keuze voor één blaashal in Nijkerk wil de gemeente ervaring opdoen met wat dit betekent voor de bezetting van de binnensportaccommodaties.

Voor Hoevelaken kan, in de ogen van het college van burgemeester en wethouders, de optie voor een blaashal wel worden bekeken. Dat wordt meegenomen in de ontwikkeling van de plannen voor woningbouw in het gebied Klaarwater. Sportclubs uit Hoevelaken zijn kritisch op dit plan. Zij geven aan dan nog jaren te moeten wachten op uitbreiding, terwijl zij nu al kampen met een gebrek aan ruimte in de bestaande binnensportaccommodaties.

Kinderen van de korfbal- en hockeyverenigingen uit Hoevelaken laten reizen naar Nijkerk om daar gebruik te maken van de blaashal wordt eigenlijk niet gezien als oplossing. Door de verenigingen uit Nijkerk overigens ook niet omgekeerd. Gevreesd wordt dat niet iedere week ouders bereid gevonden kunnen worden om de rit tussen beide plaatsen te maken. 

SPORTHALLEN VERVANGEN

Vervanging van bestaande sporthallen en sportzalen wordt wel gezien als een dringende noodzaak, gezien het huidige capaciteitsgebrek. Al klinken ook in dit opzicht kritisch geluiden vanuit Hoevelaken. De Slag en Ridderspoor worden weliswaar vervangen, maar er is geen enkele toezegging rond uitbreiding van de accommodaties waarbij opnieuw wordt verwezen naar de huidige capaciteitsproblemen.

Voor de Baggelaar in Nijkerkerveen geldt dat deze wel moet worden vervangen, omdat dit een vereiste is voor het bewegingsonderwijs dat hier moet worden gegeven. De vraag speelt hier wellicht nog wel of er een uitbreiding met een derde zaaldeel moet plaatsvinden bij nieuwbouw. De ruimte op de bestaande locatie is daarvoor echter te klein. 

Duidelijk wordt dat er nog de nodige harde noten moeten worden gekraakt. Zo worden door verenigingen bezwaren verwacht als het gaat om de vergunning voor het plaatsen van een blaashal. Dit gezien de hoogte van acht tot twaalf meter.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie