De tarieven voor sport, cultuur en welzijn worden gelijk getrokken.
De tarieven voor sport, cultuur en welzijn worden gelijk getrokken. Pixabay

Gelijke tarieven voor sport, cultuur en welzijn

14 juli 2021 om 10:45 Overig

NIJKERK De tarieven voor sport, cultuur en welzijn worden binnen de gemeente Nijkerk gelijk getrokken onder het motto van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Een vereniging in Hoevelaken betaalt daardoor straks voor eenzelfde type veld hetzelfde tarief als een vereniging in Nijkerkerveen. Voor een uur sporten geldt het hetzelfde tarief in alle sporthalen.

Het college wil met een voorstel aan de gemeenteraad een eind maken aan de huidige ongelijkheid. Er worden nu nog verschillende tarieven gehanteerd voor gebruik, recht van opstal en erfpacht. Vaak is niet meer te achterhalen hoe deze tarieven zijn opgebouwd of hoe deze historisch zijn gegroeid. Met het nieuwe voorstel wordt afstand gedaan van de historische afspraken.

GEEN BEZUINIGING Volgens wethouder Nadia Aboyaakoub is het nieuwe stelsel geen bezuiniging. Per saldo blijft voor de verenigingen hetzelfde budget beschikbaar, zowel bij de subsidies als de tarieven. De gemeente is verplicht een redelijke termijn in acht te nemen als het gaat om de aanpassing van de regels. Ontvangers van subsidie moeten in staat zijn maatregelen te treffen om de gevolgen op te heffen. Dat maakt dat een overgangsregeling wordt voorgesteld voor alle verenigingen die er meer dan duizend euro per jaar op achteruit gaan. Voor 2022 is hiervoor een budget nodig van 25.000 euro en 12.500 euro voor 2023.

Tot nu toe heeft de gemeente nooit een rol gespeeld bij onderverhuur van buitensport accommodaties aan andere partijen. Ook SRO en Optisport hebben hierin geen rol gespeeld, maar dit overgelaten aan de verenigingen. Hetzelfde geldt voor onderverhuur van de gemeentelijke welzijnsorganisaties Chill Out, Tuinhuis en ’t Veense Hart. Deze regel wordt binnen het nieuwe beleid in stand gehouden.

Wel wil het college de exploitaties van accommodaties zo veel mogelijk bij externe partijen beleggen. Waar mogelijk wordt het eigendom of de exploitatie van gemeentelijk vastgoed overgedragen, waarbij de eigen verantwoordelijk van instellingen en verenigingen wordt gestimuleerd. Op basis van dit besluit komen er geen uurtarieven voor buitensport en overige welzijnsaccommodaties omdat dit aan de hoofdhuurder is.

FLEVO Een aparte regeling komt er voor de watersportvereniging Flevo, omdat zij door het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid hard worden geraakt. Tot nu toe ontvangt de vereniging een huisvestingssubsidie van 13.000 euro naast de reguliere waarderingssubsidie. Daarnaast heeft Flevo te maken met hogere huurlasten in het nieuwe zwembad dan voorheen. De vereniging krijgt in het voorstel een subsidie van basissubsidie van 20.000 euro in plaats van 2.000 euro. Deze regeling geldt zolang het huidige contract met Optisport loopt.

In het nieuwe beleid is nog rekening gehouden met de gevolgen van de uitbraak van corona en de daarvoor ingestelde maatregelen. Indien dit nodig mocht zijn komt het college nog met aanvullende voorstellen. De nieuwe tarieven moeten met ingang van 1 januari 2022 ingaan.

Door Wijnand Kooijmans

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie