Afbeelding
Wijnand Kooijmans

Gemeente Nijkerk zoekt rechthebbenden van honderden graven; veel gegevens niet bekend

14 november 2023 om 12:08 Politiek

NIJKERK De gemeente Nijkerk is voor zo’n 400 tot 600 graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Nijkerk op zoek naar de rechthebbenden of nabestanden van degenen die hier begraven liggen. De gegevens zijn niet bekend bij de gemeente. Vaak als gevolg van een verhuizing of omdat de grafrechten niet zijn overgeschreven na het overlijden van een rechthebbende.

door Wijnand Kooijmans

Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders wil uiterst zorgvuldig te werk gaan bij gevoelige keuzes die gemaakt moeten worden op de gemeentelijke begraafplaatsen. Dat wordt gesteld in een brief aan de raad.

ADMINISTRATIE

Het college vindt het belangrijk dat de administratie van de begraafplaatsen actueel is. Soms is het nodig dat de gemeente contact heeft met de rechthebbende. Bijvoorbeeld vanwege het verlengen van het grafrecht of vanwege het onderhoud van het graf. Het college wil om deze reden het grafrecht opnieuw toekennen, om zo een graf voor de toekomst te behouden.

In 2024 gaat de gemeente bekendmaken om welke graven het gaat en wordt nabestaanden gevraagd om contact op te nemen met de gemeente. Er worden bordjes geplaatst bij de graven waarvan de gegevens van de nabestaanden niet bekend zijn. De nabestaanden krijgen een jaar de tijd om te reageren. Na die tijd schrijft de gemeente de rechten over aan een nieuwe belangstellende. Als niemand zich meldt, kan worden besloten om het grafrecht te laten vervallen en wordt de gemeente vanaf dat moment verantwoordelijk voor het onderhoud.

MONUMENT

Bij de behandeling van het beleidsplan voor de gemeentelijke begraafplaatsen is afgesproken dat graven met grafrechten voor onbepaalde tijd voorlopig niet worden geruimd. De gemeente kan wel het monument verwijderen. Om die reden gaat de gemeente inventariseren welke monumenten waardevol zijn om behouden te blijven. En wordt gekeken wat hiervan de organisatorische en financiële gevolgen zijn. Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de restauratie en onderhoud van waardevolle monumenten.

NIJKERKERVEEN

De gemeente start daarnaast met de voorbereidingen voor het realiseren van een urnenruimte en strooiveld op de begraafplaats Nijkerkerveen. Hiervoor is het nodig om de algemene graven in een vak te ruimen. Belanghebbenden worden hierover door de gemeente geïnformeerd. Met deze werkzaamheden krijgt de begraafplaats in Nijkerkerveen dezelfde faciliteiten als de overige begraafplaatsen binnen de gemeente. In dat kader werd eerder al een gedenkboom geplaatst voor prematuur geboren kinderen.

Met de werkzaamheden zelf wordt in 2025 gestart. Op dat moment zijn de grafrechten in het betreffende vak verlopen. Het grafrecht kan niet worden verlengd. De nog aanwezige stoffelijke resten worden begraven in een verzamelgraf waar een herdenkingsmonument wordt bijgeplaatst. Wel wordt nabestaanden de mogelijkheid geboden om stoffelijke resten te laten herbegraven in een particulier graf of te laten cremeren. De bijkomende kosten zijn voor rekening van de rechthebbende.

Om zorgvuldig te werk te gaan wordt door de gemeente contact opgenomen met de belanghebbenden waarvan het grafrecht op dit moment nog niet is verlopen. Ook hier worden bordjes geplaatst waarop informatie staat over het voornemen om de graven te ruimen. Nabestaanden kunnen dan contact opnemen met de gemeente.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie