Vorig jaar werd een speciale Gedenkboom op de gemeentelijke begraafplaats in Nijkerkerveen onthuld.
Vorig jaar werd een speciale Gedenkboom op de gemeentelijke begraafplaats in Nijkerkerveen onthuld. Arjen Gerritsma

Gemeente gaat graven ruimen op begraafplaats Nijkerkerveen

10 oktober 2023 om 14:00 Politiek

NIJKERKERVEEN De gemeente Nijkerk is bezig met de voorbereidingen voor het realiseren van een urnenruimte en een strooiveld op de begraafplaats in Nijkerkerveen. Ook is besloten dat algemene graven, waarvan de termijn is verstreken, geruimd zullen worden.

door Wijnand Kooijmans

Door het ruimen van de graven ontstaat er weer ruimte om andere overledenen te begraven of in de urnenruimte te zetten. Met de werkzaamheden worden de voorzieningen op de begraafplaats in Nijkerkerveen vergelijkbaar met de andere begraafplaatsen binnen de gemeente ingericht.

VERVALLEN

De gemeente maakt gebruik van het recht om graven te ruimen als de grafrechten zijn verlopen. Dat kan door het aflopen van de termijn, als een rechthebbende afstand doet van het recht op een graf of als het college de grafrechten als vervallen verklaart.

In het beleidsplan gemeentelijke begraafplaatsen 2021-2026 is afgesproken dat de faciliteiten voor de begraafplaats in Nijkerkerveen hetzelfde worden ingericht als op de andere begraafplaatsen. Met dat doel is het afgelopen jaar een gedenkboom voor prematuur geboren kinderen geplaatst. Ook bereidt de gemeente de realisatie van een urnenruimte, een strooiveld en de uitbreiding van de begraafplaats voor.

RUIMEN

Om een urnenruimte en strooiveld te kunnen realiseren, is het nodig om graven in vak IV van de begraafplaats te ruimen. Belanghebbenden worden vooraf door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over dit plan.

De werkzaamheden zullen starten in 2025. Op dat moment zijn alle grafrechten voor het betreffende vak verlopen. Het is niet mogelijk om de termijnen van deze algemene graven te verlengen. De gemeente begraaft nog aanwezige stoffelijke resten in een verzamelgraf. Daarnaast wordt er een herdenkingsmonument geplaatst voor de overledenen die op deze plek worden begraven.

BEGRAVEN

De gemeente biedt nabestaanden de gelegenheid om nog aanwezige stoffelijke resten te laten begraven in een particulier graf of te laten cremeren. De bijkomende kosten, zoals voor het begraven, het grafrecht en onderhoudsrecht, komen voor rekening van de rechthebbende. Bij de te ruimen graven wordt een jaar lang een bordje geplaatst waarop het voornemen om de graven te ruimen wordt aangegeven. Nabestaanden kunnen dan contact met de gemeente opnemen.

Het college beseft dat het ruimen van graven een gevoelig onderwerp is en dat het bij nabestaanden emoties kan oproepen. Om die reden wordt door het college open communicatie gevoerd over de plannen. Een aantal belanghebbenden wordt eerder dan de voorgeschreven termijn geïnformeerd over de plannen. Daarmee wil men voorkomen dat zij via een andere weg over de plannen horen.

De kosten van de werkzaamheden worden betaald uit het krediet voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Hierover is al in 2021 door de gemeenteraad een besluit genomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie