Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Wijnand Kooijmans

Gemeente wil snel starten met uitbreiding begraafplaats Nijkerkerveen

13 december 2022 om 10:31 Politiek

NIJKERKERVEEN De gemeente Nijkerk wil snel starten met de uitbreiding van de begraafplaats in Nijkerkerveen. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het raadsbesluit van 21 oktober 2021 waarin al tot de uitbreiding werd besloten.

In dat jaar zijn ook gesprekken met omwonenden van de begraafplaats gestart. In die gesprekken is toegezegd dat bij de verdere uitwerking nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de inpassing van de erfafscheiding, de privacy en de bedrijfsvoering. Bureau Drong heeft een voorontwerp voor de uitbreiding van de begraafplaats opgesteld. Hierin zijn de randvoorwaarden, zoals minimaal plek voor 250 graven en de wensen van de omgeving, verwerkt. Na een presentatie aan de omwonenden is het plan verder aangepast. Onder meer door een extra keerwand te plaatsen aan de Buntwal-zijde. 

SCHADE Omwonenden hebben nu nog de gelegenheid een formele zienswijze (bezwaar) in te dienen en als laatste stap een beroepschrift. Daarnaast kunnen omwonenden die menen schade te ondervinden van het besluit een verzoek tot planschade indienen.

VERGUNNING Voor de verdere voortgang is het niet noodzakelijk dat de raad om een verklaring van geen bedenkingen wordt gevraagd, dit is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Dat maakt dat de benodigde ontwerp-omgevingsvergunning kan worden verleend. Die wordt ter inzage gelegd. Aan de hand van eventuele zienswijzen wordt beoordeeld of er reden is om de ontwerp-vergunning te wijzigen of dat het wenselijk is om de definitieve vergunning te verlenen. Die vergunning wordt dan verwerkt in een bestemmingsplan dat aan de raad wordt voorgelegd.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie