Vorig jaar werd een mosquito opgehangen bij winkelcentrum Paasbos om overlast door hangjongeren tegen te gaan.
Vorig jaar werd een mosquito opgehangen bij winkelcentrum Paasbos om overlast door hangjongeren tegen te gaan. Persbureau Midden Nederland

Minder overlast in Paasbos, maar ook minder vertrouwen in de gemeente

31 januari 2023 om 11:35 Politiek

NIJKERK De maatregelen om de overlast rond winkelcentrum Paasbos terug te dringen, werpen hun vruchten af. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk. Het percentage bewoners dat wel eens overlast ervaart is gedaald van 48 naar 37 procent. Dit blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek dat in het najaar 2022 is gehouden. Ook het aantal bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de wijk is gedaald.

Aanleiding voor de maatregelen waren de klachten die de gemeente ontving. Burgemeester Gerard Renkema: ,,Het is mooi om te zien dat de aanpak resultaat heeft opgeleverd. Er zijn minder klachten en het veiligheidsgevoel is toegenomen.” Hij zegt dat de gemeente zich blijft inzetten om de leefbaarheid in Paasbos op een goed niveau te houden. ,,Eerder hebben we een maatregel aangekondigd om straatcoaches in te zetten. Dat gaat we de komende tijd uitwerken.”

AFVAL Uit het onderzoek blijkt dat de overlast door afval het meest voorkomt. Dat was ook zo bij een eerder onderzoek. Het vertrouwen in de gemeente om overlast aan te pakken scoorde een 5,6 waar dit eerder een 5,8 was. Een verklaring hiervoor is niet te geven, zo zegt Renkema. ,,Het kan zelfs een afronding zijn van het cijfer.” Het ervaren veiligheidsgevoel steeg van 7,0 naar 7,4.

Uit het onderzoek blijft dat de overlast door afval het meest voorkomt

MEER HANDHAVING Een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat er meer gehandhaafd moet worden door boa’s en/of politie. Daarbij wordt ook vaak gezegd dat er meer gedaan moet worden dan alleen langsrijden. Van de 197 deelnemers die antwoord hebben gegeven op de vraag welke maatregelen zinvol worden gevonden om de overlast te verminderen geven er 26 aan dat er hard moet worden opgetreden tegen de hangjongeren en dat niet alleen met hen moet worden gepraat. Vier deelnemers geven specifiek aan dat er beter moet worden gecontroleerd op het gebruik van en het handelen in drugs.

Het ervaren veiligheidsgevoel steeg wel van 7,0 naar 7,4

Van de ondervraagden denken 25 deelnemers dat het probleem verminderd kan worden door jongeren een alternatief te bieden. Dat kan volgens hen onder meer een andere hangplek zijn of het organiseren van activiteiten voor jongeren. Door 25 deelnemers wordt aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat de omgeving wordt veranderd en vernieuwd. Ze vinden dat veel plekken in Paasbos erg verouderd en slecht onderhouden zijn, waardoor het uitnodigt tot vandalisme en vervuiling.

STRAATCOACHES Het inzetten van straatcoaches, waar de gemeente zich nu voor gaat inzetten, wordt door vijf deelnemers genoemd. Veertien deelnemers aan het onderzoek vinden dat ook ouders van jongeren moeten worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Door tien deelnemers wordt voorgesteld om sommige plekken eerder te sluiten, bijvoorbeeld tussen tien uur ’s avonds en zeven uur ’s morgens. Elf bewoners vinden dat er een samenscholingsverbod moet komen. Door acht deelnemers wordt gepleit voor meer verlichting en zes pleiten voor meer vuilnisbakken of – netten om vervuiling te voorkomen. Dertien deelnemers geven aan geen overlast te ondervinden.

Een uitzondering is de parkeerplaats aan de kant van de Hoefslag, daar daalde de ervaren overlast

CAMERA In het voorjaar is er voor de aanpak van de overlast acht weken lang een tijdelijke camera geplaatst in het winkelcentrum. De plaatsen waar overlast wordt ervaren zijn - ook na het nemen van maatregelen - vrijwel gelijk gebleven. Een uitzondering is de parkeerplaats aan de kant van de Hoefslag. Daar is de overlast gedaald van 48 naar 34 procent. Op deze locaties zijn in december 2021 mosquito’s geplaatst.

Van alle genomen maatregelen lijkt het plaatsen van tijdelijke camera’s en het snoeien van heggen het meest te helpen om de ervaren overlast te verminderen. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek blijven de mosquito’s gehandhaafd en blijft het gebied een aandachtspunt in de surveillancerondes van de politie en de boa’s. De extra projectmatige aandacht voor Paasbos wordt niet voortgezet. De uitkomsten worden meegenomen in de ontwikkeling van de gebiedsvisie Paasbos en kunnen, zo geeft het college aan, een extra bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie