Afbeelding
Eigen foto

De Lokale Partij Nijkerk presenteert verkiezingsprogramma

Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK De Lokale Partij heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het programma draagt de titel ‘Denken in Mogelijkheden’. De Lokale Partij heeft afgelopen maanden een oproep gedaan voor input vanuit de samenleving en is in gesprek gegaan met diverse insprekers en belangengroepen.

De verkiezingscommissie heeft deze punten meegenomen in haar programma. Kernpunten in het programma zijn Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen. 

THEMA’S Een paar thema’s die voorbijkomen in het programma zijn onder andere dat er meer betaalbare woningen moeten komen voor starters en senioren. Daarbij ligt de prioriteit, wat de partij betreft, bij de nood van mensen met een binding met de gemeente Nijkerk. Ook wordt genoemd dat het parkeren in Nijkerk twee uur gratis moet worden. Andere thema’s die terugkomen in het verkiezingsprogramma zijn het afschaffen van de hondenbelasting en dat er meer veiligheid in de wijken moet komen. 

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk. Laat ons ook weten wat jij belangrijk vindt binnen de lokale politiek! Vul hier de poll in.

advertentie