In het gebied Spoorkamp komen nog eens 250 tijdelijke woningen.
In het gebied Spoorkamp komen nog eens 250 tijdelijke woningen. Arjen Gerritsma

Geen arbeidsmigranten in 250 tijdelijke woningen Spoorkamp Nijkerk

19 april 2023 om 10:31 Nieuwbouw

NIJKERK De fractie van het CDA komt bij de behandeling van het voorstel ‘Wonen bij Jaap’ in het gebied Spoorkamp met een amendement om op die locatie geen arbeidsmigranten te huisvesten. De fractie is wel voor de bouw van 250 wooneenheden voor verschillende doelgroepen als starters, spoedzoekers en statushouders.

Het amendement mag rekenen op een brede steun in de raad, zo werd duidelijk tijdens de behandeling in de commissie. Mathias van Veen (PRO21) geeft aan dat het bij de meeste doelgroepen gaat om wonen, maar bij arbeidsmigranten om een verblijf. Algemeen wordt aangegeven dat arbeidsmigranten moeilijk zijn te integreren met andere doelgroepen.

APARTE GEBOUWEN

Wethouder Esther Heutink - Wendericht zegt dat het wel de opzet is om arbeidsmigranten gescheiden te huisvesten van andere doelgroepen. Door twee gebouwen voor arbeidsmigranten te bestemmen en drie gebouwen voor overige doelgroepen. Matthias Blankesteijn (CDA): ,,Wij willen de optie om hier arbeidsmigranten te huisvesten niet open houden. Wij vinden dit in geen enkel opzicht verstandig.”

Wij willen de optie om hier arbeidsmigranten te huisvesten niet open houden. Wij vinden dit in geen enkel opzicht verstandig

Iedereen is het er wel over eens dat arbeidsmigranten wel recht hebben op huisvesting. Wethouder Heutink geeft aan dat hierover gesprekken hebben plaatsgevonden met werkgevers en dat zij ook bereid zijn om hun verantwoordelijk te nemen als het gaat om de huisvesting van hun werknemers. Inmiddels zijn er vier locaties bekeken die mogelijk hiervoor in aanmerking komen. 

KEUZE

De wethouder verwacht dat nog voor de zomer een beslissing kan worden genomen. Om welke locaties het gaat, wil Heutink in dit stadium niet zeggen, omdat het anderen op ideeën kan brengen. In eerste instantie wil het college zelf de keuze maken over de locatie en de raad hierover per brief informeren. Het is dan aan de raad om aan te geven of zij hierover een debat wil. Heutink ziet het als een verantwoordelijkheid van het college om een besluit te nemen, los van de vraag wie uiteindelijk voor de kosten opdraait.

De komst van de 250 tijdelijke woningen wordt door alle fracties toegejuicht, omdat het een belangrijke bijdrage levert aan het huisvesten van inwoners in het licht van de grote vraag naar woningen. Voorrang geven aan inwoners van de gemeente Nijkerk hoeft volgens de fracties geen probleem op te leveren. Bij het toewijzen van woningen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende kernen van de gemeente.

Voorrang geven aan inwoners van de gemeente Nijkerk hoeft volgens de fracties geen probleem op te leveren

TIJDELIJKE HUISVESTING

De komst van tijdelijke huisvesting in Nijkerkerveen en Hoevelaken ziet wethouder Heutink niet meteen als realiseerbaar. Het college houdt zich daarmee ook niet bezig op dit moment. Partijen in de raad vinden het toestaan van de bouw van tiny houses in de andere kernen wel een interessante optie. 

Partijen willen ook waarborgen dat de doorstroming vanuit de tijdelijke woningen in Spoorkamp voortgang vindt. De raad stemt in met het krediet van 1.980.000 euro voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie