Afbeelding
ARJEN GERRITSMA

Meer Tiny Houses in Spoorkamp II

23 september 2020 om 17:00 Nieuwbouw

NIJKERK De gemeente Nijkerk wil tussen de 40 en de 45 extra Tiny Houses in de wijk Spoorkamp II plaatsen. De Tiny Houses zijn bedoeld voor spoedzoekers, jongeren, statushouders en tijdelijke werknemers van Nijkerkse ondernemers.

De toenemende druk op de Nijkerkse huurwoningmarkt maakt dat steeds meer huishoudens moeite hebben om geschikte woonruimte te vinden. Vooral de de groep spoedzoekers wordt groter. Uit de Woonvisie 2020 blijkt dat de eerste groep Tiny Houses in Spoorkamp I al veel inschrijvingen kende. De gemeente heeft een quicksan laten uitvoeren om zo verschillende locaties binnen de gemeente te onderzoeken. Spoorkamp II, dat naast het zwembad ligt, wordt als meest gunstige locatie gezien, omdat de grond voor de nieuwe Tiny Houses snel bouwrijp te maken is. Daarnaast wordt Spoorkamp II als zeer centraal gelegen gezien.

Voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden is 575.000 euro nodig. Met dit bedrag wordt de huidige toegangsweg verlengd en wordt het terrein klaargemaakt voor de Tiny Houses en de hotelwoningen.

De locatie wordt gefaseerd ontwikkeld en er blijft de mogelijkheid bestaan voor het vestigen van kantoren. Er wordt een multidisciplinair behoefteonderzoek naar kantoorlocaties in de gemeente Nijkerk gestart. Zodra dit onderzoek is afgerond zal er een toekomstvisie worden gemaakt om te kijken of er kantoorruimte kan worden gerealiseerd in Spoorkamp I en II.

Van de eerste 28 woningen in Spoorkamp I is wel geleerd: in het nieuwe project zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden over de tijdelijke huisvesting, zowel met de bewoners als samenwerkende partijen. Wie in een Tiny House woont, heeft het recht om hier twee jaar te verblijven. In de tussentijd moet de bewoner zelf op zoek gaan naar een nieuwe woning. Om dit concept goed te kunnen laten functioneren is er intensieve begeleiding nodig vanuit de WSN, gebiedsteams en zorgmedewerkers van de gemeente.

Begin 2021 neemt de gemeenteraad ook een besluit over de bouw van 200 tot 250 hotelwoningen. Deze woningen zullen eveneens toebedeeld worden aan dezelfde doelgroepen. Mocht de raad akkoord gaan met het plan, dan zullen deze hotelwoningen eind 2021/begin 2022 worden geplaatst in Spoorkamp II.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie