Afbeelding
Piroschka van de Wouw

Gemeente werkt aan regels voor huisvesting arbeidsmigranten

Nieuws

NIJKERK Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk gaat een beleidskader opstellen met randvoorwaarden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. ,,De sterke economische groei in Nederland en in Nijkerk leidt tot meer vraag naar arbeidsmigranten", verklaart de gemeente. ,,Producenten geven aan dat zij moeite hebben met het invullen van vacatures. Ook de komende jaren wordt nog een toenemende behoefte aan arbeidsmigranten verwacht. Zij hebben ook woonruimte nodig."

Arbeidsmigranten zijn in Nijkerk vooral werkzaam in de foodsector. Op dit moment zijn het er naar schatting zo'n 1.200 waarvan ongeveer 350 ook in Nijkerk zijn gehuisvest. De uitzendbureaus verwachten de komende jaren een groei van 10 tot 25 procent in het aantal arbeidsmigranten. Het college gaat de komende maanden met bedrijven en uitzendbureaus onderzoeken welke randvoorwaarden voor de huisvesting van arbeidsmigranten kunnen gelden. Tegelijkertijd werkt het college van b en w ook aan een woonvisie. ,,In de woonvisie is aandacht voor alle groepen die het moeilijk hebben met het vinden van een woning."

Bij de uitwerking van het beleidskader hanteert het college een aantal uitgangspunten. Zo worden de Nijkerkse bedrijven actief betrokken. De gemeente schept de randvoorwaarden waaronder marktpartijen zelf locaties aan kunnen dragen waar huisvesting gerealiseerd kan worden. Het kan dan zowel om kleine als grootschalige locaties gaan. Daarbij moet voldoende aandacht zijn voor de leefomstandigheden van de arbeidsmigranten en de omgeving en zal een koppeling worden gemaakt met landelijke keurmerken op dit gebied.

advertentie