In het gebied Spoorkamp 2 staan al deze tiny houses.
In het gebied Spoorkamp 2 staan al deze tiny houses. ARJEN GERRITSMA

Snel 250 extra flexibele woningen op Spoorkamp 2 in Nijkerk

21 maart 2023 om 15:02 Wonen Tips van de redactie

NIJKERK Nog voor volgend jaar zomer wil de gemeente Nijkerk 250 tijdelijke zelfstandige woningen voor diverse doelgroepen realiseren in het gebied Spoorkamp 2 in Nijkerk. Voor het bouwrijp maken van de gronden wordt de raad gevraagd een krediet van 1.980.000 euro beschikbaar te stellen.

Van de 250 woningen worden er 160 direct gerealiseerd. Met de bouw van 90 woningen wordt gewacht tot er een alternatieve locatie beschikbaar is voor tijdelijke werknemers (arbeidsmigranten). Wethouder Esther Heutink-Wenderich verwacht dat hierover nog voor de zomer van dit jaar meer duidelijkheid ontstaat.

BEHOEFTE

De extra woningen moeten voorzien in de grote behoefte aan woningen die er binnen de gemeente Nijkerk bestaat. Nijkerk telt rond de duizend actieve woningzoekenden. Wethouder Heutink zegt als college van burgemeester en wethouders blij te zijn dat invulling aan het plan kan worden gegeven. ,,Het voordeel is dat de grond in ons bezit is, waardoor we snel kunnen schakelen.”

VIER LAGEN

De voorgestelde hoogte van de gebouwen is vier lagen met drie verschillende woontypen voor 1- tot 4-persoonshuishoudens. Er komen 160 woningen voor diverse doelgroepen als starters, spoedzoekers, urgente reguliere woningzoekenden en statushouders.

LOCATIES 

Gekeken wordt naar alternatieve locaties in de gemeente om de 90 woningen voor arbeidsmigranten te kunnen bouwen. Aangegeven wordt dat naast de gemeente ook het bedrijfsleven hierin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid heeft.

De al aanwezige tiny houses worden onderdeel van het plan. Dat voorziet onder meer in de komst van een paviljoen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook wasmachines worden geplaatst zodat er in de woningen zelf meer ruimte overblijft.

JONGEREN

De helft van het aantal woningen gaat bestemd worden voor jongeren tot dertig jaar uit de gemeente Nijkerk. De andere helft is bestemd voor spoedzoekers. Het gaat dan om bijvoorbeeld mensen die huisvesting zoeken na een echtscheiding of door andere omstandigheden dringend op zoek zijn naar een woning.

De gemeente laat het principe los dat de woningen maximaal twee jaar door eenzelfde persoon mogen worden bewoond. ,,Het zijn woningen voor doorstroming, maar we willen de druk weghalen van die twee jaar.” De woningen worden voorlopig geplaatst voor een termijn van vijftien jaar, maar kunnen nog eenzelfde periode langer mee.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie