Impressie van de hoek Torenstraat, Brink.
Impressie van de hoek Torenstraat, Brink. Van Wijnen Projectontwikkeling

Collegevoorstel parkeren Kerkplein haalt eindstreep niet; raad neemt regie in handen

25 februari 2022 om 09:00 Nieuwbouw

NIJKERK De plannen voor het exploiteren van 95 parkeerplaatsen in de nieuw te bouwen parkeergarage aan het Kerkplein zijn unaniem afgeschoten door de gemeenteraad. Los van het bedrag van 4,35 miljoen euro dat hiervoor benodigd is vinden alle partijen dat in het voorstel niet alle juridische en financiële risico’s in voldoende mate zijn afgewogen. En dat daarmee geen verantwoord besluit kan worden genomen.

Alle partijen willen echter wel dat de woningbouw op het voormalige Jumbo-terrein zo snel mogelijk kan starten. Daarom werd tijdens de raadsvergadering door alle partijen een motie ingediend die de regie bij de raad legt. Wethouder Wim Oosterwijk wordt gevraagd in april met een procesvoorstel te komen met daarin een inventarisatie van de alternatieve mogelijkheden, inclusief bijbehorende kansen en risico’s. Het betreft dan zowel de spoedige herontwikkeling van de locatie tot woningbouwlocatie als het opvangen van de parkeerbehoefte rond het Kerkplein.

WEINIG REALISTISCH In de motie is vastgelegd dat het afnemen en exploiteren van ondergrondse parkeerplaatsen in het plan Kerkplein voor bezoekers van de binnenstad en vergunninghouders als weinig realistisch wordt gezien. Er moet in ieder geval gekeken worden of de parkeerbehoefte rond het Kerkplein kan worden opgevangen in bestaande parkeergarages, zo nodig in combinatie met het meer handhaven van parkeerplaatsen op het maaiveld dan in de huidige plannen is voorzien.

OOSTERPOORT Onderzocht moet worden wat de beleidsmatige en financiële mogelijkheden en effecten op korte en lange termijn zijn van het exploiteren van de parkeergarage Oosterpoort door de gemeente. Dat kan dan via huur of de aankoop van de parkeergarage door de gemeente. Eigenaar Gerard van den Tweel heeft aangegeven zowel met huur als koop door de gemeente in te kunnen stemmen. Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) benadrukt dat daarmee geen besluit wordt genomen dat er inderdaad gehuurd of aangekocht gaat worden.

De mening van de gehele raad werd vertolkt door Niels Staal (VVD). Hij wees erop dat de kritiek van Van den Tweel over een mogelijke exploitatie van een tweede parkeergarage terecht is. Vooral omdat hiermee gemeenschapsgeld is gemoeid. Staal gaf ook aan dat de raad op een punt is gekomen het nooit goed te kunnen doen. De bevolking wil dat er snel wordt gebouwd terwijl de raad de consequenties van het aannemen van het voorstel niet op zich kan nemen. Hij benadrukt dat de motie niet door de VVD is opgesteld met alleen de handtekening van de andere fracties daaronder, maar dat de motie een product is van alle fracties.

LEERPUNT Wethouder Wim Oosterwijk zegt een andere inschatting te hebben gemaakt als het gaat om de juridische haalbaarheid van het voorstel. Maar heeft respect voor de beoordeling zoals deze door de raad wordt gedaan. Hij ziet het gehele proces als een leerpunt. Mede gezien de kritiek vanuit de raad dat men tussentijd te weinig is geïnformeerd door de wethouder over de tussentijdse koerswijziging.

De wethouder vraagt zich wel af of april haalbaar is,  gezien het werk dat aan het voorbereiden van het procesvoorstel is verbonden. Maar hij belooft dat de raad zijn best zal doen. ,,Ik betreur het dat alles zo is gelopen.”

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie